Garáž v Ostravě - Přívoze, okr. Ostrava - město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 00698/20-MB
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 13
Počet podání 30

Nejvyšší podání

516b3205
65.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
516b3205 65.000 Kč 24.11.2020 9:39:57.634895
0d7e8471 64.000 Kč 24.11.2020 9:36:42.047016
516b3205 63.000 Kč 24.11.2020 9:34:15.435799
0d7e8471 58.000 Kč 24.11.2020 9:33:56.543367
516b3205 57.000 Kč 24.11.2020 9:33:43.104431
0d7e8471 52.000 Kč 24.11.2020 9:33:21.186405
98c08855 51.000 Kč 24.11.2020 9:31:02.706216
516b3205 50.000 Kč 24.11.2020 9:30:14.845276
0d7e8471 45.000 Kč 24.11.2020 9:28:14.739892
98c08855 44.000 Kč 24.11.2020 9:27:52.669789
11ec1049 43.000 Kč 24.11.2020 9:27:28.882772
98c08855 42.000 Kč 24.11.2020 9:27:01.208054
11ec1049 41.000 Kč 24.11.2020 9:26:38.023088
98c08855 40.000 Kč 24.11.2020 9:26:13.955981
0d7e8471 32.000 Kč 24.11.2020 9:26:06.661816
06434e04 31.000 Kč 24.11.2020 9:25:52.685985
0d7e8471 30.000 Kč 24.11.2020 9:25:13.965579
516b3205 29.000 Kč 24.11.2020 9:24:30.939006
1dd15bb4 28.000 Kč 24.11.2020 9:24:18.319059
06434e04 27.000 Kč 24.11.2020 9:24:02.429537
8c6274ba 26.000 Kč 24.11.2020 9:23:49.919338
731dac47 24.667 Kč 24.11.2020 9:23:43.692379
516b3205 23.667 Kč 24.11.2020 9:23:17.481949
8c6274ba 22.667 Kč 24.11.2020 9:22:29.326709
516b3205 21.667 Kč 24.11.2020 9:22:19.809299
1dd15bb4 20.667 Kč 24.11.2020 9:20:32.871018
260d6d83 19.667 Kč 24.11.2020 9:08:15.062562
516b3205 18.667 Kč 24.11.2020 9:04:21.697158
731dac47 17.667 Kč 24.11.2020 9:03:06.221766
8c6274ba 16.667 Kč 24.11.2020 9:02:23.487330

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 00698/20-MB
Začátek dražby24.11.2020 09:00
Konec dražby24.11.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184792/6800
Variabilní symbol69820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Garáž v Ostravě - Přívoze, okr. Ostrava - město


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude po první dražbě zveřejněno na úřední desce soudního exekutora.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přívoz, část obce, Ostrava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace