Dražba orné půdy v obci Vlašim

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 146 EX 1098/19-139
Nejnižší podání 1.860.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby146 EX 1098/19-139
Začátek dražby03.11.2020 09:00
Konec dražby03.11.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Bulvas Jiří, JUDr.
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba

Mgr. Ing. Silvio Strnad
mobil: +420 286 028 055
silvio.strnad@exekutorpraha1.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:0013:00 - 16:00

Nejnižší podání1.860.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.790.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka199766547/0600
Variabilní symbol109819999
Specifický symbolRČ bez lomítka nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1105 - orná půda, v k.ú. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2450/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim. Pozemek je ke dni ocenění zemědělsky obděláván. Dle platného územního plánu města Vlašim (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách: - část (cca 1.500 m2) - „Nízkopodlažní bydlení městského typu“, - část (cca 400 m2) - „Plochy ochranné zeleně“, - část (cca 7.180 m2) - „Plochy zemědělské“. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vlašim, město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace