ZEPTER - D-110 STANDARD - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1864/03-360
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 76

Nejvyšší podání

b7a6b27a
14.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b7a6b27a 14.000 Kč 10.11.2020 13:06:27.041382
50640cab 13.800 Kč 10.11.2020 13:05:54.731124
b7a6b27a 13.750 Kč 10.11.2020 13:05:12.336000
50640cab 13.500 Kč 10.11.2020 13:04:46.166420
b7a6b27a 13.250 Kč 10.11.2020 13:04:34.320937
50640cab 13.000 Kč 10.11.2020 13:03:41.268824
b7a6b27a 12.750 Kč 10.11.2020 13:03:24.860631
50640cab 12.700 Kč 10.11.2020 12:58:29.555893
b7a6b27a 12.650 Kč 10.11.2020 12:58:15.440584
50640cab 12.600 Kč 10.11.2020 12:53:21.619290
b7a6b27a 12.350 Kč 10.11.2020 12:52:55.100512
50640cab 12.300 Kč 10.11.2020 12:48:00.058974
b7a6b27a 12.250 Kč 10.11.2020 12:47:45.020204
50640cab 12.200 Kč 10.11.2020 12:43:01.355992
b7a6b27a 12.150 Kč 10.11.2020 12:42:44.600121
50640cab 12.100 Kč 10.11.2020 12:37:48.291371
b7a6b27a 12.000 Kč 10.11.2020 12:37:35.440374
50640cab 11.950 Kč 10.11.2020 12:33:12.739683
d0a28bb4 11.550 Kč 10.11.2020 12:33:03.632238
50640cab 11.500 Kč 10.11.2020 12:32:54.955429
d0a28bb4 11.200 Kč 10.11.2020 12:32:28.913318
50640cab 11.150 Kč 10.11.2020 12:32:19.505883
d0a28bb4 11.050 Kč 10.11.2020 12:31:54.051676
50640cab 11.000 Kč 10.11.2020 12:31:43.947490
d0a28bb4 10.950 Kč 10.11.2020 12:31:37.928113
50640cab 10.900 Kč 10.11.2020 12:30:34.375508
d0a28bb4 10.850 Kč 10.11.2020 12:29:39.649105
50640cab 10.800 Kč 10.11.2020 12:29:22.375399
d0a28bb4 10.700 Kč 10.11.2020 12:26:57.843773
50640cab 10.650 Kč 10.11.2020 12:26:48.809724
d0a28bb4 10.550 Kč 10.11.2020 12:25:40.399312
50640cab 10.500 Kč 10.11.2020 12:25:15.591676
d0a28bb4 10.400 Kč 10.11.2020 12:24:42.564432
50640cab 10.350 Kč 10.11.2020 12:22:23.156656
d0a28bb4 10.250 Kč 10.11.2020 12:20:08.996278
50640cab 10.200 Kč 10.11.2020 12:19:47.303089
d0a28bb4 10.100 Kč 10.11.2020 12:18:46.711166
50640cab 10.050 Kč 10.11.2020 12:15:54.993557
d0a28bb4 9.850 Kč 10.11.2020 12:14:46.483903
50640cab 9.800 Kč 10.11.2020 12:14:33.551690
d0a28bb4 9.750 Kč 10.11.2020 12:14:11.921261
50640cab 9.700 Kč 10.11.2020 12:14:01.062364
d0a28bb4 9.650 Kč 10.11.2020 12:10:30.653960
b7a6b27a 9.600 Kč 10.11.2020 12:09:11.709318
d0a28bb4 9.550 Kč 10.11.2020 12:04:30.126810
b7a6b27a 9.500 Kč 10.11.2020 12:04:14.560891
d0a28bb4 9.450 Kč 10.11.2020 11:59:42.080424
b7a6b27a 9.400 Kč 10.11.2020 11:59:34.527782
d0a28bb4 9.350 Kč 10.11.2020 11:55:03.304854
b7a6b27a 9.300 Kč 10.11.2020 11:54:54.758067
d0a28bb4 9.250 Kč 10.11.2020 11:50:23.397460
b7a6b27a 9.200 Kč 10.11.2020 11:50:15.140324
d0a28bb4 9.150 Kč 10.11.2020 11:45:50.690405
b7a6b27a 9.100 Kč 10.11.2020 11:45:01.619449
d0a28bb4 9.050 Kč 10.11.2020 11:40:47.651128
b7a6b27a 9.000 Kč 10.11.2020 11:40:23.839608
d0a28bb4 8.950 Kč 10.11.2020 11:35:58.444716
b7a6b27a 8.900 Kč 10.11.2020 11:35:51.708351
d0a28bb4 8.850 Kč 10.11.2020 11:31:37.786125
b7a6b27a 8.800 Kč 10.11.2020 11:31:26.059357
d0a28bb4 8.750 Kč 10.11.2020 11:27:09.613008
b7a6b27a 8.700 Kč 10.11.2020 11:26:24.026726
d0a28bb4 8.650 Kč 10.11.2020 11:22:25.171499
b7a6b27a 8.600 Kč 10.11.2020 11:21:53.836693
d0a28bb4 8.550 Kč 10.11.2020 11:17:59.072033
b7a6b27a 8.500 Kč 10.11.2020 11:17:47.399863
d0a28bb4 8.450 Kč 10.11.2020 11:13:43.179609
b7a6b27a 8.400 Kč 10.11.2020 11:13:33.880026
d0a28bb4 8.350 Kč 10.11.2020 11:09:27.395772
b7a6b27a 8.300 Kč 10.11.2020 11:09:10.144310
d0a28bb4 8.250 Kč 10.11.2020 11:05:05.542088
b7a6b27a 8.200 Kč 10.11.2020 11:04:46.806691
d0a28bb4 8.150 Kč 10.11.2020 11:01:33.882605
b7a6b27a 8.100 Kč 10.11.2020 11:01:25.902625
d0a28bb4 8.050 Kč 10.11.2020 10:58:11.143418
b7a6b27a 8.000 Kč 10.11.2020 10:32:57.184701

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1864/03-360
Začátek dražby10.11.2020 10:30
Konec dražby10.11.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0301864360, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 19.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 5.11.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace