Automobil Škoda Octavia - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11741/18-42
Nejnižší podání 13.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 45
Počet podání 49

Nejvyšší podání

18c99590
34.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
18c99590 34.000 Kč 10.11.2020 11:09:57.927151
a6c58557 33.200 Kč 10.11.2020 11:07:32.539915
18c99590 33.000 Kč 10.11.2020 11:07:26.216176
a6c58557 32.600 Kč 10.11.2020 11:06:54.686998
18c99590 32.400 Kč 10.11.2020 11:06:32.418769
a6c58557 32.200 Kč 10.11.2020 11:06:19.818631
18c99590 32.000 Kč 10.11.2020 11:06:01.450557
a6c58557 31.200 Kč 10.11.2020 11:05:34.937811
18c99590 31.000 Kč 10.11.2020 11:04:09.806359
a6c58557 30.600 Kč 10.11.2020 11:03:54.622221
18c99590 30.400 Kč 10.11.2020 11:01:57.624231
5b023819 30.200 Kč 10.11.2020 11:01:46.718300
18c99590 30.000 Kč 10.11.2020 10:57:02.571351
73e65c3d 29.000 Kč 10.11.2020 10:56:29.436454
5b023819 28.200 Kč 10.11.2020 10:56:11.444504
73e65c3d 27.951 Kč 10.11.2020 10:55:20.304754
772a703c 27.213 Kč 10.11.2020 10:54:57.884411
73e65c3d 27.000 Kč 10.11.2020 10:54:44.124192
935a503c 26.262 Kč 10.11.2020 10:54:06.240739
73e65c3d 26.000 Kč 10.11.2020 10:53:24.608824
772a703c 25.213 Kč 10.11.2020 10:52:56.008552
73e65c3d 25.000 Kč 10.11.2020 10:52:37.456748
5b023819 23.200 Kč 10.11.2020 10:52:27.574221
73e65c3d 23.000 Kč 10.11.2020 10:51:59.539289
5b023819 22.200 Kč 10.11.2020 10:50:47.899883
73e65c3d 22.000 Kč 10.11.2020 10:50:12.135586
a6c58557 21.199 Kč 10.11.2020 10:49:38.978300
772a703c 20.999 Kč 10.11.2020 10:48:49.295209
a6c58557 20.700 Kč 10.11.2020 10:48:26.497883
acb508ac 20.200 Kč 10.11.2020 10:48:11.886479
73e65c3d 20.000 Kč 10.11.2020 10:48:03.109889
a6c58557 19.600 Kč 10.11.2020 10:47:53.628036
5b023819 19.400 Kč 10.11.2020 10:47:48.435986
a6c58557 19.200 Kč 10.11.2020 10:47:39.716486
73e65c3d 19.000 Kč 10.11.2020 10:47:24.283500
acb508ac 18.400 Kč 10.11.2020 10:47:14.877580
73e65c3d 18.200 Kč 10.11.2020 10:47:05.111100
a6c58557 17.200 Kč 10.11.2020 10:46:59.103613
5b023819 17.000 Kč 10.11.2020 10:46:45.889421
a6c58557 16.800 Kč 10.11.2020 10:46:30.676684
5b023819 16.600 Kč 10.11.2020 10:40:59.475349
acb508ac 16.400 Kč 10.11.2020 10:39:57.912375
18c99590 16.200 Kč 10.11.2020 10:38:06.198037
73e65c3d 16.000 Kč 10.11.2020 10:34:55.981678
18c99590 15.200 Kč 10.11.2020 10:34:40.123696
73e65c3d 15.000 Kč 10.11.2020 10:32:25.830438
772a703c 13.400 Kč 10.11.2020 10:31:16.180309
73e65c3d 13.200 Kč 10.11.2020 10:30:54.319867
5b023819 13.000 Kč 10.11.2020 10:30:08.447891

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11741/18-42
Začátek dražby10.11.2020 10:30
Konec dražby10.11.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání13.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)39.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1811741042, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 19.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 5.11.2020 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko, Zastávka autobusu, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace