Dražba podílu 1/16 RD v obci Oskava okres Mostkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 849/11-176
Nejnižší podání 24.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

a15234e8
24.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a15234e8 24.000 Kč 24.11.2020 8:31:48.528102

KrajOlomoucký kraj
OkresŠumperk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 849/11-176
Začátek dražby24.11.2020 08:30
Konec dražby24.11.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání24.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol849115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/16 RD. Objekt a má jedno nadzemní podlaží. Nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1950. Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce, stropy jsou pravděpodobně dřevěné. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena eternitovými vlnitými šablonami a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Dům nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí odhadem 90 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 190 m2 . Jsou zde instalována kastlová okna, příslušenství oken chybí. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V. V místě je možné napojení na veškeré inženýrské sítě. Na základě vnější obhlídky a skutečnosti, že objekt není dlouhodobě využíván, předpokládáme, že rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází neudržované dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: hospodářská budova, kůlna, garáž s hospodářskou budovou. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp.zn. 169 EX 1275/16, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

2) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, se sídlem Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp.zn. 169 EX 3775/19, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

3) Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, sp.zn. 137 EX 14382/13, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

4) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, se sídlem Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, přihlášená pohledávka ve výši 1.557,- Kč;

5) Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, sp.zn. 137 EX 23630/17, přihlášená pohledávka ve výši 6.655,- Kč;

6) Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, sp.zn. 003 EX 5130/17, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

7) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, přihlášená pohledávka ve výši 513.122,-Kč;

8) Česká republika – Okresní soud Brno-venkov, se sídlem Polní 39, 608 04 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 6.000,- Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°53'1.39"N 17°7'36.94"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace