Dražba spoluvlastnického podílu povinného ve výši id. ½ na nemovité věci, k.ú.: Harrachov

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 3 dny 22 hodin 25 minut 6 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 05112/09-122
Nejnižší podání 820.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 05112/09-122
Začátek dražby24.11.2020 10:00
Konec dražby24.11.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání820.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.230.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0511209
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 20 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka č. 473/4 se nachází v budově č.p. 473 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. 

Dispoziční řešení jednotky:

kuchyň 8,5 m2 

pokoj 18,5 m2 

pokoj 16,4 m2 

předsíň 7,7 m2

koupelna 2,6 m2 

WC 1,0 m2 

celkem 54,7 m2


K bytu patří lodžie (3,4 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 54,7 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. 

Na pozemku parc. č. St. 704 stojí bytový dům s č.p. 472, 473. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 435 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Na stavební pozemek parc. č. St. 704 navazuje pozemek parc. č. 208/13 (ostatní plocha) a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemek parc. č. 208/4 (ostatní plocha) je od pozemků oddělený pozemkem parc. č. 1124/1 ve vlastnickém právu města Harrachov, přes který jsou pozemky přístupné. 

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ohledání bylo provedeno dne 7.7.2020 bez účasti vlastníka. Povinnému bylo zasláno písemné oznámení o ohledání nemovité věci. Ve stanoveném čase a na místo samé se povinný nedostavil, neumožnil vnitřní ohledání a nepředložil stavebně technickou ani jinou dokumentaci.Termín prohlídky

  • Od 20.11.2020 15:00 do

Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 20.11.2020 v 15:00.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°46'46.853"N 15°24'51.608"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace