Opakovaná dražba podílu 1/4 na RD, Kamenný Újezd 5, Nýřany, okr. Plzeň - sever

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 3229/17-91
Nejnižší podání 130.700 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

82d67f79
130.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
82d67f79 130.700 Kč 19.11.2020 14:14:52.324749

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-sever
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 3229/17-91
Začátek dražby19.11.2020 14:00
Konec dražby19.11.2020 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání130.700 Kč
Výsledná cena (odhadní)261.400 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol32291791
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Zemědělskou usedlost č.p. 5 tvoři čast pro bydleni (rodinny dům) a navazujici hospodařska čast.

Dohromady je půdorysně nepravidelneho mirně zalomeneho tvaru, je samostatně stojici, situovana na

mirně svažitem terenu. Okolni zastavbu tvoři hlavně rodinne domy a naproti areal dalši zemědělske

usedlosti, ktera je ve vlastnictvi města Nyřany. Oceňovana zemědělska usedlost se nachazi

v zastavěnem intravilanu k.u. Kamenny Ujezd u Nyřan, centrum města Nyřany je ve vzdalenosti

2,5 km, do Plzně je vzdalenost 13 km. Přistup ke stavbě je možny přes pozemek s vjezdovou branou

a brankou, vše ve vlastnictvi města Nyřany. K stavbě pro bydleni je přistup možny přimo

z "uzavřeneho" dvora obecniho pozemku, do oplocene časti zahrady je přistup přes dalši branku

vč. brany, čast oploceni chybi.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kamenný Újezd 5, Nýřany, okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace