Spoluvlastnický podíl v rodinném domě s pozemky v obci Borovany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 106/2020
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 24

Nejvyšší podání

50df287a
234.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
50df287a 234.000 Kč 23.11.2020 10:22:01.120107
80ac6072 221.000 Kč 23.11.2020 10:21:42.463472
50df287a 216.000 Kč 23.11.2020 10:20:39.627789
80ac6072 203.000 Kč 23.11.2020 10:20:23.961284
50df287a 198.000 Kč 23.11.2020 10:19:15.651924
80ac6072 185.000 Kč 23.11.2020 10:18:59.817102
50df287a 180.000 Kč 23.11.2020 10:18:49.444761
80ac6072 167.000 Kč 23.11.2020 10:18:22.863630
50df287a 162.000 Kč 23.11.2020 10:18:14.212225
80ac6072 149.000 Kč 23.11.2020 10:17:41.586666
50df287a 144.000 Kč 23.11.2020 10:17:33.913482
80ac6072 131.000 Kč 23.11.2020 10:16:56.947581
50df287a 126.000 Kč 23.11.2020 10:16:06.847139
80ac6072 113.000 Kč 23.11.2020 10:15:42.364572
50df287a 108.000 Kč 23.11.2020 10:15:33.550001
80ac6072 96.000 Kč 23.11.2020 10:15:10.882238
50df287a 91.000 Kč 23.11.2020 10:15:03.103743
80ac6072 86.000 Kč 23.11.2020 10:13:13.070054
50df287a 81.000 Kč 23.11.2020 10:12:59.701058
80ac6072 71.000 Kč 23.11.2020 10:09:18.504748
50df287a 66.000 Kč 23.11.2020 10:07:10.278568
80ac6072 60.000 Kč 23.11.2020 10:03:56.069200
50df287a 55.000 Kč 23.11.2020 10:02:58.670644
80ac6072 50.000 Kč 23.11.2020 10:00:10.020592

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby106/2020
Začátek dražby23.11.2020 10:00
Konec dražby23.11.2020 10:30

Dražebník

LEGAL & ESTATE SERVICES s.r.o., Jan Tandler
sídlem Rozdvojená 335, Minkovice, 463 11 Šimonovice

Kontaktní osoba

Jan Tandler
mobil: +420 602 129 739
tandler@legalestate.cz


Nejnižší podání50.000 Kč
Cena předmětu dražby341.666 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2114822765/2700
Variabilní symbolRČ nebo IČ
Specifický symbol1062020
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na následujících nemovitostech:

-        pozemek p.č. st. 689, o výměře 178 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 461 (bydlení),

-        pozemek p.č. 1840/15, o výměře 187 m2, ostatní plocha,

vše nacházející se v katastrálním území Borovany, obec Borovany, zapsaných na LV č. 979 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.

V případě stavby rodinného domu č.p. 461, který je realizován na pozemku p.č.st.b689, se jedná o zděný patrový řadový rodinný dům. Půdorys stavby je ve tvaru obdélníku. Stavba je realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné. Střecha je plochá. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou převážně dřevěná. Vytápění je ústřední. Rodinný dům je pravděpodobně napojen na rozvod elektra, na zdroj vody, plynu a je odkanalizován. Technický stav je uvažován jako dobrý. Venkovní úpravy sestávají z oplocení, přípojek IS a zpevněných ploch. Venkovní úpravy a menší vedlejší budova jsou součástí ocenění rodinného domu.

Nemovitá věc se nalézá v severní části obce Borovany, v ulici Zahradní, převažující okolní zástavbou jsou rodinné domy a domy bytové.
Termín prohlídky

  • Od 13.11.2020 10:00 do 13.11.2020 11:00

Prohlídka předmětu dražby se uskuteční a to v následujících termínech: a. 13. 11. 2020 v 10:00, b. 20. 11. 2020 v 10:00. Zájem o prohlídku doporučujeme předem ohlásit Dražebníkovi elektronickou poštou či telefonicky.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zahradní 461, Adresa, Borovany, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace