Dražba spol. podílu 1/2 pozemků (louka, pole, vodní plocha) k.ú. Lovčice u Kyjova

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196 EX 721/10-2122
Nejnižší podání 168.182 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 20

Nejvyšší podání

bcd1d3e7
207.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bcd1d3e7 207.000 Kč 3.12.2020 9:10:10.812653
c402a81a 205.000 Kč 3.12.2020 9:06:58.159442
bcd1d3e7 203.000 Kč 3.12.2020 9:06:47.798684
c402a81a 201.000 Kč 3.12.2020 9:04:37.282387
7714b818 199.000 Kč 3.12.2020 9:03:49.103619
c402a81a 197.000 Kč 3.12.2020 9:03:31.706785
7714b818 195.000 Kč 3.12.2020 9:03:12.344696
c402a81a 193.000 Kč 3.12.2020 9:02:48.026505
7714b818 191.000 Kč 3.12.2020 9:02:33.232626
c402a81a 189.000 Kč 3.12.2020 9:02:26.090585
7714b818 187.000 Kč 3.12.2020 9:01:46.456780
c402a81a 185.000 Kč 3.12.2020 9:01:34.413387
7714b818 183.000 Kč 3.12.2020 8:58:34.209976
c402a81a 181.000 Kč 3.12.2020 8:58:23.689681
7714b818 179.000 Kč 3.12.2020 8:58:17.088634
c402a81a 177.000 Kč 3.12.2020 8:55:56.971499
7714b818 175.000 Kč 3.12.2020 8:55:31.243372
c402a81a 172.182 Kč 3.12.2020 8:55:01.085051
7714b818 170.182 Kč 3.12.2020 8:41:49.864067
21faa010 168.182 Kč 3.12.2020 8:30:07.634747

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196 EX 721/10-2122
Začátek dražby03.12.2020 08:30
Konec dražby03.12.2020 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání168.182 Kč
Výsledná cena (odhadní)252.273 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol7211055551
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½:

- pozemek parcelní číslo 1844, o výměře 257m2, druh pozemku trvalý travní porost,

- pozemek parcelní číslo 1845, o výměře 526m2, druh pozemku vodní plocha,

- pozemek parcelní číslo 1846, o výměře 70m2, druh pozemku vodní plocha,

- pozemek parcelní číslo 1847, o výměře 379m2, druh pozemku vodní plocha,

- pozemek parcelní číslo 1848, o výměře 556m2, druh pozemku trvalý travní porost,

- pozemek parcelní číslo 1849, o výměře 312m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5027, o výměře 886m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5064, o výměře 1049m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 5231, o výměře 9237m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5526, o výměře 642m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5606, o výměře 885m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5660, o výměře 2967m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 5960, o výměře 373m2, druh pozemku zahrada,

- pozemek parcelní číslo 5970, o výměře 117m2, druh pozemku ostatní plocha,

- pozemek parcelní číslo 6536, o výměře 455m2, druh pozemku orná půda,

- pozemek parcelní číslo 6611, o výměře 1639m2, druh pozemku orná půda,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Lovčice, katastrální území Lovčice u Kyjova, na listu vlastnictví č. 129.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) innogy Energie, s.r.o., právně zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, výše přihlášené pohledávky 256,17 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

2) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, výše přihlášené pohledávky 84.267,50 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

3) JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín, výše přihlášené pohledávky 7.865,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky,

4) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Hodoníně, výše přihlášené pohledávky 1.835,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

5) Raiffeisen stavební spořitelna a.s., výše přihlášené pohledávky 36.409,53 Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

6) Bohemia Faktoring, a.s., právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, výše přihlášené pohledávky 22.350,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky. 


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno užívání, viz. dodatek ZP


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°3'54.94"N 17°3'26.14"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace