4/21 rodinného domu s pozemky v obci Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 27252/15-185
Nejnižší podání 266.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 47

Nejvyšší podání

9b2e22b0
358.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9b2e22b0 [priorita 1] 358.000 Kč 26.11.2020 14:12:45.294794
a2dd4dea 358.000 Kč 26.11.2020 14:09:11.859338
9b2e22b0 [priorita 1] 348.000 Kč 26.11.2020 14:07:29.659062
a2dd4dea 348.000 Kč 26.11.2020 14:07:04.035556
9b2e22b0 [priorita 1] 338.000 Kč 26.11.2020 14:06:47.092826
a2dd4dea 338.000 Kč 26.11.2020 14:06:37.264145
9b2e22b0 [priorita 1] 328.000 Kč 26.11.2020 14:06:26.625744
a2dd4dea 328.000 Kč 26.11.2020 14:02:08.939280
9b2e22b0 [priorita 1] 298.000 Kč 26.11.2020 14:01:36.541669
a2dd4dea 298.000 Kč 26.11.2020 14:01:29.204260
9b2e22b0 [priorita 1] 297.000 Kč 26.11.2020 14:01:12.692101
a2dd4dea 297.000 Kč 26.11.2020 14:01:03.568184
9b2e22b0 [priorita 1] 296.000 Kč 26.11.2020 14:00:13.468443
105ba4c1 296.000 Kč 26.11.2020 14:00:06.867824
9b2e22b0 [priorita 1] 294.999 Kč 26.11.2020 13:59:40.659697
a2dd4dea 294.999 Kč 26.11.2020 13:59:34.201021
9b2e22b0 [priorita 1] 293.999 Kč 26.11.2020 13:59:24.198832
a2dd4dea 293.999 Kč 26.11.2020 13:59:13.587255
9b2e22b0 [priorita 1] 292.999 Kč 26.11.2020 13:58:58.553181
a2dd4dea 292.999 Kč 26.11.2020 13:58:50.889578
9b2e22b0 [priorita 1] 291.999 Kč 26.11.2020 13:58:28.439543
a2dd4dea 291.999 Kč 26.11.2020 13:57:49.755079
9b2e22b0 [priorita 1] 290.999 Kč 26.11.2020 13:55:19.688629
105ba4c1 290.999 Kč 26.11.2020 13:55:05.714981
9b2e22b0 [priorita 1] 289.888 Kč 26.11.2020 13:50:50.674693
a2dd4dea 289.888 Kč 26.11.2020 13:50:38.965874
9b2e22b0 [priorita 1] 288.888 Kč 26.11.2020 13:50:03.741723
105ba4c1 288.888 Kč 26.11.2020 13:49:19.580055
9b2e22b0 [priorita 1] 280.888 Kč 26.11.2020 13:49:04.850978
105ba4c1 280.888 Kč 26.11.2020 13:48:52.504705
105ba4c1 279.777 Kč 26.11.2020 13:48:26.880262
105ba4c1 278.666 Kč 26.11.2020 13:47:34.148461
9b2e22b0 [priorita 1] 277.555 Kč 26.11.2020 13:43:37.652482
a2dd4dea 277.555 Kč 26.11.2020 13:43:30.904261
9b2e22b0 [priorita 1] 276.555 Kč 26.11.2020 13:40:38.030779
a2dd4dea 276.555 Kč 26.11.2020 13:40:32.141113
105ba4c1 275.555 Kč 26.11.2020 13:40:26.308170
9b2e22b0 [priorita 1] 274.333 Kč 26.11.2020 13:39:53.084467
a2dd4dea 274.333 Kč 26.11.2020 13:39:46.222861
105ba4c1 273.333 Kč 26.11.2020 13:39:36.759131
9b2e22b0 [priorita 1] 271.121 Kč 26.11.2020 13:38:20.853741
a2dd4dea 271.121 Kč 26.11.2020 13:34:49.250387
105ba4c1 270.121 Kč 26.11.2020 13:33:28.435308
a2dd4dea 269.111 Kč 26.11.2020 13:29:37.777834
105ba4c1 268.111 Kč 26.11.2020 13:29:26.209845
a2dd4dea 267.000 Kč 26.11.2020 13:29:05.613124
9b2e22b0 [priorita 1] 266.000 Kč 26.11.2020 13:00:06.469725

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 27252/15-185
Začátek dražby26.11.2020 13:00
Konec dražby26.11.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání266.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)399.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1527252185
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

A) Rodinný dům č.p. 27 Řetůvka

Jedná se o původní zemědělské stavení sestávající se z obytné budovy, hospodářských částí a uzavřeného dvoru. Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek a osinkocementových šablon. Součástí střechy je komín, vikýř a bleskosvod. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Fasáda domu není zateplená. Fasáda je v horším stavu. V domě se nachází průjezd. K domu patří neudržovaná zahrada, na které se nachází hospodářské budovy. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 105, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 835 m2, je zčásti zastavěn plochou pod rodinným domem č.p. 27 Řetůvka a hospodářskými stavbami. Zbylou část tvoří dvůr. Na stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 480/1, který je v KN veden jako zahrada, je o velikosti 1.796 m2 a parc. č. 480/2, který je v KN veden jako zahrada a je o velikosti 2.794 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, neudržované a oplocené. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po komunikaci ve vlastnictví obce. Součástí nemovité věci jsou IS a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hospodářské stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

B) Zemědělské pozemky Řetůvka

Jedná se o pozemky parc. č. 5/1, který je v KN veden jako trvalý travní porost a je o výměře 6.073 m2 a parc. č. 479/2, který je v KN veden jako zahrada a je o výměře 11.209 m2. Pozemek parc. č. 5/1 je v územním plánu obce veden v plochách smíšených nezastavěného území. Pozemek parc. č. 479/2 je v územním plánu obce veden v plochách zemědělských a navazuje na výše uvedené pozemky parc. č. 480/1 a parc. č. 480/2. Zemědělské pozemky jsou od sebe odděleny komunikací na pozemku parc. č. 766. Pozemky jsou nepravidelných tvarů, jsou travnaté a udržované.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Přípojky inženýrských sítí nebyly zjištěny. Přípojky nebylo možné ověřit. Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Řetůvka 27, Adresa, Řetůvka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace