orná půda, obec a k.ú. Štětkovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3377/13-72
Nejnižší podání 116.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 13
Počet podání 62

Nejvyšší podání

f6152586
316.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f6152586 316.000 Kč 8.12.2020 13:47:16.936592
ebc78fad 314.000 Kč 8.12.2020 13:46:59.264716
f6152586 312.000 Kč 8.12.2020 13:46:15.156102
ebc78fad 310.000 Kč 8.12.2020 13:46:06.396743
f6152586 308.000 Kč 8.12.2020 13:45:45.988490
ebc78fad 306.000 Kč 8.12.2020 13:45:40.783127
f6152586 304.000 Kč 8.12.2020 13:45:27.859591
ebc78fad 302.000 Kč 8.12.2020 13:45:19.631315
f6152586 300.000 Kč 8.12.2020 13:45:10.938937
ebc78fad 298.000 Kč 8.12.2020 13:44:18.929229
f6152586 296.000 Kč 8.12.2020 13:44:02.295922
ebc78fad 294.000 Kč 8.12.2020 13:43:48.644203
f6152586 292.000 Kč 8.12.2020 13:43:31.889068
ebc78fad 290.000 Kč 8.12.2020 13:41:24.813647
f6152586 288.000 Kč 8.12.2020 13:41:04.833055
ebc78fad 286.000 Kč 8.12.2020 13:40:15.463192
f6152586 284.000 Kč 8.12.2020 13:39:45.867542
ebc78fad 282.000 Kč 8.12.2020 13:38:29.541377
f6152586 280.000 Kč 8.12.2020 13:38:12.209732
ebc78fad 278.000 Kč 8.12.2020 13:36:39.444574
f6152586 276.000 Kč 8.12.2020 13:36:27.893643
ebc78fad 274.000 Kč 8.12.2020 13:35:17.530709
68235255 272.000 Kč 8.12.2020 13:35:02.621898
ebc78fad 270.000 Kč 8.12.2020 13:34:32.150997
68235255 268.000 Kč 8.12.2020 13:34:19.045760
ebc78fad 266.000 Kč 8.12.2020 13:33:28.825472
68235255 264.000 Kč 8.12.2020 13:33:03.166405
ebc78fad 262.000 Kč 8.12.2020 13:32:32.401742
fdd9563c 252.000 Kč 8.12.2020 13:32:14.150755
ebc78fad 249.667 Kč 8.12.2020 13:31:56.162824
68235255 239.667 Kč 8.12.2020 13:31:40.472067
ebc78fad 237.667 Kč 8.12.2020 13:31:07.980737
68235255 227.667 Kč 8.12.2020 13:30:38.976775
ebc78fad 224.667 Kč 8.12.2020 13:30:13.121038
68235255 214.667 Kč 8.12.2020 13:30:01.957164
4261a032 211.667 Kč 8.12.2020 13:29:45.643744
68235255 209.667 Kč 8.12.2020 13:29:03.981756
e36757ca 204.667 Kč 8.12.2020 13:28:44.940996
ebc78fad 201.667 Kč 8.12.2020 13:28:32.817590
68235255 191.667 Kč 8.12.2020 13:27:49.271539
f6152586 184.667 Kč 8.12.2020 13:27:24.395633
68235255 182.667 Kč 8.12.2020 13:27:16.152867
f6152586 175.667 Kč 8.12.2020 13:26:49.148527
68235255 173.667 Kč 8.12.2020 13:26:40.394740
ebc78fad 166.667 Kč 8.12.2020 13:26:00.949258
14a0c8d2 156.667 Kč 8.12.2020 13:25:28.626722
f6152586 154.667 Kč 8.12.2020 13:23:15.975020
e595da19 152.667 Kč 8.12.2020 13:22:01.962357
814c46f1 150.667 Kč 8.12.2020 13:21:08.653932
e595da19 148.667 Kč 8.12.2020 13:21:00.937502
814c46f1 146.667 Kč 8.12.2020 13:18:14.080257
bf64dc68 144.667 Kč 8.12.2020 13:17:44.921476
e595da19 142.667 Kč 8.12.2020 13:15:58.421795
814c46f1 140.667 Kč 8.12.2020 13:08:47.736845
e595da19 138.667 Kč 8.12.2020 13:06:53.320886
4261a032 136.667 Kč 8.12.2020 13:06:04.593663
bf64dc68 126.667 Kč 8.12.2020 13:04:49.708891
814c46f1 124.667 Kč 8.12.2020 13:04:21.186380
e595da19 122.667 Kč 8.12.2020 13:03:51.316056
814c46f1 120.667 Kč 8.12.2020 13:01:56.784383
28b890b7 118.667 Kč 8.12.2020 13:01:19.986885
14a0c8d2 116.667 Kč 8.12.2020 13:00:10.526067

KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3377/13-72
Začátek dražby08.12.2020 13:00
Konec dražby08.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání116.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)175.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0741849319/0800
Variabilní symbol337713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky parc.č. 568/1 o výměře 7377 m2 - orná půda, a
parc.č. 569 o výměře 216 m2 - ostatní plocha, neplodná půda, vše zapsáno na LV č. 114 pro
katastrální území Štětkovice, obec Štětkovice, okres Příbram.

Oceňované pozemky jsou situovány na jihozápadním okraji katastrálního území Štětkovice, v části s
pomístním názvem Sychrov, vlevo od komunikace ve směru do Kosovy Hory, ve vzdálenosti cca 1
km jihozápadně od zastavěného území obce.

Jedná se o dva na sebe navazující pozemky, z nichž jeden je evidován v katastru nemovitostí jako
orná půda a druhý jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda. Oba pozemky se nachází
mimo zastavěné i zastavitelné území, pozemek orné půdy je ke dni ocenění užíván jako pole,
pozemek ostatní plochy tvoří remízek osázený dvěma listnatými stromy. Přístup k pozemkům je
zajištěn přímo z veřejné komunikace ve vlastnictví obce Štětkovice.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram,
Hailova 133, 261 80 Příbram I, přihlásila pohledávku v celkové výši 152.809,- Kč na základě
platebního výměru č. 42011/130-9014/2009-242/01, ze dne 9.9.2009, na částku 35 457,00 Kč, PV
č. 42011/130-9014-30.9.2011-663/01, ze dne 30.9.2011, na částku 78 906,00 Kč, částečně uhrazen
ve výši 1 000,00 Kč. K úhradě zbývá 77 906,00 Kč. PV č. 42011/130-9014-18.11.2011-1284/01,
ze dne 18.11.2011, na částku 27 268,00 Kč, PV č. 42011/130/9014/16.10.2012/1342/Bod, ze dne
16.10.2012, na částku 9 178,00 Kč. Rozhodnutí o pokutě č.j. 22010/130-9015/1.12.2008/05/57/Ky,
ze dne 15.12.2008, na částku 3 000,00 Kč. K úhradě zbývá 3 000,00 Kč. Na rozhodnutí o pokutě
č.j. 22010/130-9015/1.12.2008/05/57/Ky je zřízeno soudcovské zástavní právo pod č.j. 22 E
638/2009, pořadí se řídí dnem 21.10.2009. Na platební výměr č. 242/2009 je zřízeno soudcovského
zástavní právo pod č.j. 22 E 191/2010, pořadí se řídí dnem 8.3.2010. Na platební výměry č.
42011/130-9014-30.9.2011-663/01, č. 42011/130-9014-18.11.2011-1284/01 a č.
42011/130/9014/16.10.2012/1342/Bod jsou zřízeny správní zástavy. Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 30.11.2020. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle §
337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.).


Věcná břemena

- smlouva o nájmu pozemků uzavřená na základě nájemní smlouvy s nájemcem se společností Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., IČ: 00107956, se sídlem Kosova Hora čp. 338, 262 91 Kosova Hora, ze dne 01.12.2004 a dále Dodatkem k nájemní smlouvě č. 882/2013 ze dne 17.06.2013 uzavřenou na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou se sjednaným minimálním ročním nájemném ve výši 1.700,00 Kč za 1 hektar. (V případě pozemku zahrnutém v ÚP obce výpovědní lhůta 1 rok) + roční příplatek ve výši daně z nemovitostí zaplacené za pronajaté pozemky. Splatnost nájemného a daně z nemovitosti za užívané pozemky nájemce provede úhradu v termínu 1.10 do 15.12. kalendářního roku v hotovosti nebo převodem na účet pronajímatele. Jedná se o parcelu č. 561/8.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štětkovice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace