1/24 pozemků (zahrada) v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 37674/07-203
Nejnižší podání 26.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

db9b85f6
26.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
db9b85f6 [priorita 1] 26.000 Kč 3.12.2020 13:24:12.139616

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 37674/07-203
Začátek dražby03.12.2020 13:00
Konec dražby03.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání26.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)52.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0737674188
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1269 - Oceňovaný pozemek má poměrné úzký, protáhlejší obdélníkový tvar. Pozemek slouží jako předzahrádka před bytovým domem a jako přístupová cesta do něj a také slouží jako jedno parkovací místo. Vyjma chodníku vedoucího k vchodu do přilehlé nemovitosti a parkovacímu místu je pokryt travním porostem. Na pozemku se nachází několik málo stromů a keřů různého druhu a stáří. Charakter pozemku je rovinatý. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.

Pozemek p.č. 1271, který je v KN vedený jako zahrada o výměře 344 m2, má obdélníkový tvar, tvoří vnitroblok obytné zástavby, který je přístupný pouze z pozemku p.č. 1270. Jelikož nám nebyla zpřístupněna oceňovaná nemovitost, nebylo možno v plném rozsahu ověřit, zda se na pozemku nachází nějaké stavby. Dle náhledu v KN se na oceňovaném pozemku, který slouží jako zahrada, nachází travnatý porost, pravděpodobně také stromy a malý bazén. Dle územního plánu města Brna se pozemek ke dni ocenění nachází v plochách označené jako plochy k bydlení.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel GasNet, a.s.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, právně zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, IČ: 71334629, CESTR & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, přihlásil dne 22.10.2019 pohledávky v celkové výši 13.930,87 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, IČ: 23.10.2019, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 23.10.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, IČ: 23.10.2019, se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 23.10.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 25.10.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 25.10.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Martin Matějov, nar. 27.8.1982, Glinkova 4, 623 00 Brno, zast. opatrovníkem Ing. Františkem Matějovem, nar. 4.3.1957, Glinkova 4, 623 00 Brno, právně zast. Mgr. Milošem Ráboněm, advokátem, IČ: 01173669, Pekařská 12, 602 00 Brno, přihlásil dne 29.10.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 99.249,07 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Renegade North Llc, reg. Číslo 4671528 se sídlem 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, Spojené státy americké, právně zast. Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem, IČ: 65516672, se sídlem Jaselská 14, 602 00 Brno, přihlásil dne 1.11.2019 pohledávky v celkové výši 121.323,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel InvestCapital LTD, reg. č. C62911, se sídlem The Hub, Triq Sant´ Andrija E101, SGN1612 San Gwann, Malta, právně zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, IČ: 71457895, ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové, přihlásil dne 12.11.2019 pohledávky v celkové výši 9.102,54 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 944/138, 142 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL. M., advokátkou, IČ: 66249601, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4, přihlásil dne 15.11.2019 pohledávky v celkové výši 12.061,85 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Barlog Capital a.s., IČ: 28210956, se sídlem K Brance 1171/11, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, přihlásil dne 22.11.2019 pohledávky v celkové výši 216.930,31 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 0,00 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Jiří Indruch, nar. 22.11.1984, Olomoucká 994/106, 618 00 Brno." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

čtvrť Brno-Černovice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace