Dražba podílu 1/4 zemědělského pozemku k.ú. Orlová

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 06166/10-132
Nejnižší podání 18.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 21

Nejvyšší podání

22ff1723
46.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
22ff1723 [priorita 1] 46.000 Kč 2.12.2020 14:13:28.866416
f29ff397 46.000 Kč 2.12.2020 14:11:05.805271
22ff1723 [priorita 1] 45.000 Kč 2.12.2020 14:08:06.366930
f29ff397 45.000 Kč 2.12.2020 14:07:46.516203
214ae488 44.000 Kč 2.12.2020 14:05:18.200131
22ff1723 [priorita 1] 43.000 Kč 2.12.2020 14:02:59.032358
214ae488 43.000 Kč 2.12.2020 13:58:43.719262
22ff1723 [priorita 1] 42.000 Kč 2.12.2020 13:57:46.046632
3f60e355 42.000 Kč 2.12.2020 13:57:10.382336
22ff1723 [priorita 1] 41.000 Kč 2.12.2020 13:57:01.902722
3f60e355 41.000 Kč 2.12.2020 13:56:26.695153
22ff1723 [priorita 1] 40.000 Kč 2.12.2020 13:56:15.006279
dc030d18 40.000 Kč 2.12.2020 13:55:21.638939
3f60e355 39.000 Kč 2.12.2020 13:50:51.315850
22ff1723 [priorita 1] 38.000 Kč 2.12.2020 13:45:05.606228
3f60e355 38.000 Kč 2.12.2020 13:44:16.574148
81d16293 37.000 Kč 2.12.2020 13:32:35.479483
22ff1723 [priorita 1] 19.000 Kč 2.12.2020 13:07:20.678943
0855bf74 19.000 Kč 2.12.2020 13:07:00.150555
22ff1723 [priorita 1] 18.000 Kč 2.12.2020 13:05:50.535178
81d16293 18.000 Kč 2.12.2020 13:03:33.606970

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 06166/10-132
Začátek dražby02.12.2020 13:00
Konec dražby02.12.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání18.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)27.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201006166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na zemědělském pozemku nepravidelného tvaru. V době oceňování byl rovinný pozemek využívaný. Příslušenství věci nemovité nebylo zjištěno.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

  1. JUDr. Jana Jarková, soudní exekutor, Exekutorský úřad ve Zlíně, se sídlem 2. května 2384, 760 01 Zlín, s pohledávkou ve výši 6 655,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 135;

  2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 655/21, 186 00 Praha 8, s pohledávkou ve výši 370 146,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 136;

  3. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, se sídlem Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava, s pohledávkou ve výši 10 935,00 Kč bez přísl., přihláška je založena na č.l. 136.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Předkupní právo spoluvlastníka bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°51'29.52"N 18°26'47.44"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace