Opakovaná dražba pozemků v k.ú. Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 09009/19
Nejnižší podání 61.500 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 09009/19
Začátek dražby13.01.2021 13:30
Konec dražby13.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání61.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)123.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110900919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1679/9 - trvalý travní porost, o výměře 264 m2, pozemku p.č. 1681/4 - ostatní plocha, o výměře 352 m2, pozemku p.č. 1682/4 - trvalý travní porost, o výměře 575 m2, pozemku p.č. 1696/13 - trvalý travní porost, o výměře 109 m2, a pozemku p.č. 1771/11 - trvalý travní porost, o výměře 1.035 m2, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín. 

Pozemky p.č. 1679/9, p.č. 1681/4, p.č. 1682/4 a p.č. 1696/13 jsou situovány v jihovýchodní části  katastrálního území a netvoří funkční celek. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1771/11 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Nový Jičín jsou pozemky vedeny zejména jako zemědělské pozemky.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

viz dražební vyhláška


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nový Jičín, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace