id.podíl 1/5, zahrada - k.ú. Děčín - Staré Město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 2150/09-74
Nejnižší podání 165.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 18

Nejvyšší podání

91c7e0b5
204.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
91c7e0b5 204.000 Kč 15.12.2020 14:16:07.632232
09015e97 202.000 Kč 15.12.2020 14:12:12.896956
91c7e0b5 200.000 Kč 15.12.2020 14:07:28.807678
8da6ad7f 193.000 Kč 15.12.2020 14:07:00.640362
91c7e0b5 191.000 Kč 15.12.2020 14:02:04.836707
09015e97 189.000 Kč 15.12.2020 13:58:17.027736
91c7e0b5 187.000 Kč 15.12.2020 13:54:00.087066
8da6ad7f 185.000 Kč 15.12.2020 13:53:34.230763
91c7e0b5 183.000 Kč 15.12.2020 13:48:47.030018
09015e97 181.000 Kč 15.12.2020 13:46:20.221478
91c7e0b5 179.000 Kč 15.12.2020 13:42:15.776545
8da6ad7f 177.000 Kč 15.12.2020 13:41:34.917983
09015e97 175.000 Kč 15.12.2020 13:40:57.955363
91c7e0b5 173.000 Kč 15.12.2020 13:36:17.768131
09015e97 171.000 Kč 15.12.2020 13:33:21.438747
91c7e0b5 169.000 Kč 15.12.2020 13:29:17.879929
8da6ad7f 167.000 Kč 15.12.2020 13:29:07.491310
91c7e0b5 165.000 Kč 15.12.2020 13:09:12.090260

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 2150/09-74
Začátek dražby15.12.2020 13:00
Konec dražby15.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání165.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)330.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka0004752592/0800
Variabilní symbol215009
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dva na sebe navazující pozemky, z nichž jeden je evidován v katastru nemovitostí jako
pozemek zahrady a jeden jako pozemek ostatní plochy se způsobem využití ostatní komunikace.
Pozemek zahrady má téměř obdélníkový tvar se severo-jižní orientací, je sklonitý severním
směrem, je oplocený značně poničeným plotem ze strojového pletiva a je osázen vzrostlými avšak
pěstebně zanedbanými ovocnými stromy a keři. Severní pohled z pozemku nabízí panoramatický
výhled na centrum města. Pozemek ostatní komunikace má podélný až řemenovitý tvar se západovýchodní
orientací a zajišťuje jediný přístup k pozemku zahrady. Tento pozemek je mírně sklonitý,
zatravněný a nenachází se na něm žádné trvalé porosty.

Z hlediska územního plánování se pozemek zahrady nachází v plochách sadů a zahrad, pozemek
ostatní komunikace se nachází v plochách místních komunikací. Vzhledem k tomu, že je tento
pozemek ze severu a ze západu obklopen plochami bydlení, lze očekávat, že v dalším období bude
od ploch bydlení zařazen i tento pozemek.


Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě, k pozemku ostatní komunikace je zajištěn
přístup z veřejné komunikace ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Pozemky se nenachází v
záplavovém území ani v žádném ochranném pásmu.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Přihlášky věřitelů byly zveřejněny v 1. kole dražby dne 3.9.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Děčín-Staré Město

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace