Pozemky (vinice) o celkové výměře 1,4 ha v obci Starovičky, okr. Břeclav, bližší informace o vinicích v příloze

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 16/20-5
Nejnižší podání 840.480 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 16/20-5
Začátek dražby03.12.2020 13:00
Konec dražby03.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání840.480 Kč
Výsledná cena (odhadní)840.480 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1620005
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. 1064/42 o výměře 3354 m2, parc.č. 3903 o výměře 3905 m2, parc.č. 4445 o výměře 4100 m2 a parc.č. 4517 o výměře 2649 m2. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako vinice a jsou součástí lánu zemědělských pozemků.

Věcné břemeno užívání, jež je na listu vlastnictví zapsáno k pozemku parc. č. 1064/42, zaniklo úmrtím oprávněné osoby.

Bližší informace o vinicích jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku a dokumentu  "Informace o vinicích"


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starovičky, část obce, Starovičky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace