Dražba komerčního areálu Čelákovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby DD/011/2020
Nejnižší podání 60.760.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

329f4ee2
60.760.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
329f4ee2 60.760.000 Kč 15.12.2020 13:26:06.601640

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyDD/011/2020
Začátek dražby15.12.2020 13:00
Konec dražby15.12.2020 13:30

Dražebník

NAXOS a.s., Ing. Jan Sachr
Holečkova 31, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Kontaktní osoba

Tomáš Doubrava
mobil: 604297021
tomasdoubrava@naxos.cz


Nejnižší podání60.760.000 Kč
Cena předmětu dražby60.760.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota7.076.000 Kč
Bankovní účet dražebníka502319003/2700
Variabilní symbolIČ, RČ
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Exkluzivně nabízíme formou elektronické dražby dobrovolné komerční areál nedaleko centra města Čelákovice. Areál se skládá z budov vrátnice, hlavního bloku výrobních a skladových hal, skladových přístřešků, řadových garáží a dílen. Příslušenstvím areálu je sběrná nádrž vody, zpevněné komunikace vč. parkoviště pro osobní automobily a oplocení. Haly jsou navzájem propojené, převážně jednopodlažní objekty, pouze v některých částech se nachází podlaží dvě. Nová skladová hala, situovaná na západní straně, disponuje dvěmi nákladními rampami. V některých halách jsou instalovány jeřábové dráhy. Dále haly obsahují kancelářské prostory, technické místnosti, hygienické zázemí a šatny pro zaměstnance.                                 

Přehled podlahových ploch:                                                       

Nové skladové haly: 3.357 m2

Výrobní hala rekonstruovaná: 2.997 m2

Dílny samostatně stojící řadové: 715 m2

Výrobní hala původní stav: 1.332 m2

Výrobní haly před rekonstrukcí: 2.246 m2

Garážové přístřešky před rekonstrukcí: 1.028 m2

Řadové garáže a dílny: 976 m2

Vrátnice: 59 m2                                                                                         

Celkem: 12.710 m2 podlahových ploch. 


Celková plocha areálu: 22.628 m2


Termín prohlídky

12.11.2020 od 14:00 hod. 24.11.2020 od 14:00 hod. 01.12.2020 od 14:00 hod.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stankovského 2062, Adresa, Čelákovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace