1/2 pozemků v obci Lípa, okr. Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1507/14-181
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

01d98a7b
30.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
01d98a7b 30.000 Kč 10.12.2020 13:21:09.897875

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1507/14-181
Začátek dražby10.12.2020 13:00
Konec dražby10.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1401507181
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v severní zastavěné části obce Lípa. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých pozemků. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 735 m2. Sousedící pozemky parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 jsou na severní straně ohraničené betonovým oplocením a na jižní straně zpevněnou komunikací. Pozemek parc. č. 646/3 je na jižní straně ohraničený oplocením. Na pozemku se nacházejí keřové porosty. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům parc. č. 656/3 a parc. č. 657/2 vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 740, který je ve vlastnictví obce Lípa.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, IČ: 05594936, 2. května 2384, 760 01 Zlín, přihlásil dne 5.11.2020 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátem, IČ: 71445579, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 12.11.2020 pohledávky v celkové výši 10.639,18a pohledávky v celkové výši 4.463,28 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha 4 – Hodkovičky, právně zast. JUDr. Monikou Zoulovou, LL.M., advokátkou, IČ: 72015896, se sídlem Praha 4, Podolská 126/103, přihlásil dne 8.12.2020 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 63.832,21 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

 Pohledávka oprávněného činí 2.306,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lípa, část obce, Lípa, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace