1/3 rodinného domu v obci Vrdy, k.ú. Horní Bučice, okr. Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 42513/13-134
Nejnižší podání 114.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 15

Nejvyšší podání

0f1bbc01
154.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0f1bbc01 [priorita 1] 154.000 Kč 10.12.2020 13:33:23.532753
9ba18ed8 154.000 Kč 10.12.2020 13:33:02.732475
0f1bbc01 [priorita 1] 144.000 Kč 10.12.2020 13:32:22.216541
9ba18ed8 144.000 Kč 10.12.2020 13:32:02.084994
0f1bbc01 [priorita 1] 143.000 Kč 10.12.2020 13:29:08.185872
9ba18ed8 143.000 Kč 10.12.2020 13:28:55.129701
0f1bbc01 [priorita 1] 142.000 Kč 10.12.2020 13:22:40.207487
99504e37 142.000 Kč 10.12.2020 13:22:07.963472
9ba18ed8 122.000 Kč 10.12.2020 13:21:35.411704
0f1bbc01 [priorita 1] 121.000 Kč 10.12.2020 13:12:38.517888
9ba18ed8 121.000 Kč 10.12.2020 13:09:15.051680
0f1bbc01 [priorita 1] 120.000 Kč 10.12.2020 13:07:35.077442
5410ce43 120.000 Kč 10.12.2020 13:03:42.646090
0f1bbc01 [priorita 1] 114.000 Kč 10.12.2020 13:02:39.491433
5410ce43 114.000 Kč 10.12.2020 13:01:55.314622

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 42513/13-134
Začátek dražby10.12.2020 13:00
Konec dražby10.12.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání114.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)171.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1342513134
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, přízemní rodinný dům č.p. 16 s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Krov střechy je dřevěný. Střecha budovy je sedlová s valbou a je osazena krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, komín a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je průměrný.

Na pozemku parc. č. St. 49/2 se nachází stavba rodinného domu č.p. 16. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 243 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 171/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 695 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 760/1.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, právně zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, IČ: 63108151, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 11.11.2020 pohledávky v celkové výši 1.378,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 68404441, Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 11.11.2020 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, právně zast. Mgr. Martinem Greplem, advokátem, IČ: 71457178, pracoviště Riegrova 379/158, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 18.11.2020 pohledávky v celkové výši 12.700,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 – Podolí, právně zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, IČ: 66212162, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, přihlásil dne 27.11.2020 pohledávky v celkové výši 13.494,02 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Cargonet, s.r.o., IČ: 25031180, Kamýcká 1777/17, 412 01 Litoměřice, právně zast. JUDr. Zuzanou Kudrnovou, LL.M., advokátkou, IČ: 41290542, Litoměřická 24, 411 41 Žitenice, přihlásil dne 30.11.2020 pohledávky ve výši 15.456,00s příslušentvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásil dne 2.12.2020 pohledávky v celkové výši 385.730,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 7.12.2020 pohledávky v celkové výši 8.470,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Berner, spol. s r.o., IČ: 62582771, se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, právně zast. Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, IČ: 66249601, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, přihlásil dne 7.12.2020 pohledávky v celkové výši 24.561,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, IČ: 66229723, Advokátní kancelář Kubištová & Co., v.o.s., se sídlem Trojská 69/112, 171 00 Praha 7 - Troja, přihlásil dne 9.12.2020 pohledávky v celkové výši 12.388,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.


Pohledávka oprávněného činí 97.718,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): Věcné břemeno bytu a využívání - oprávnění pro Bartůněk Ivan, Cáslavská 16, Horní Bučice, 285 71 Vrdy; Usnesení soudu o vypořádání SJM a o dědictví okresní soud v Kutné hoře 7 D 95/2019-97 ze dne 30.1.2020.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Čáslavská 16, Adresa, Vrdy - Horní Bučice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace