id. 1/5 RD v Pečkách, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21923/10-MB
Nejnižší podání 213.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 14

Nejvyšší podání

92eb9fdd
343.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
92eb9fdd 343.333 Kč 15.12.2020 9:33:24.600628
74ff2247 333.333 Kč 15.12.2020 9:33:08.531633
92eb9fdd 323.333 Kč 15.12.2020 9:29:31.864070
4a868eeb 313.333 Kč 15.12.2020 9:29:15.791610
92eb9fdd 303.333 Kč 15.12.2020 9:27:56.364436
68d904ac 293.333 Kč 15.12.2020 9:26:51.626942
4a868eeb 283.333 Kč 15.12.2020 9:26:17.690019
74ff2247 273.333 Kč 15.12.2020 9:25:59.522487
92eb9fdd 263.333 Kč 15.12.2020 9:25:24.246505
68d904ac 253.333 Kč 15.12.2020 9:25:12.488068
92eb9fdd 243.333 Kč 15.12.2020 9:25:05.508406
68d904ac 233.333 Kč 15.12.2020 9:24:20.720347
92eb9fdd 223.333 Kč 15.12.2020 9:19:58.713670
4a868eeb 213.333 Kč 15.12.2020 9:16:17.107194

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21923/10-MB
Začátek dražby15.12.2020 09:00
Konec dražby15.12.2020 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání213.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)320.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185154/6800
Variabilní symbol2192310
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/5 RD v Pečkách, okr. Kolín


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pečky, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace