Dražba lesního pozemku k.ú. Újezd u Valašských Klobouk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 2955/11-158
Nejnižší podání 25.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

1f378dd1
25.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1f378dd1 25.334 Kč 15.12.2020 10:30:24.557418

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 2955/11-158
Začátek dražby15.12.2020 10:30
Konec dražby15.12.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání25.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)38.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol2955115555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu lesního pozemku ( 2536 m2 ). v obci Újezd okres Valašské Klobouky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Česká republika - Okresní soud ve Zlíně, IČ 00025097, se sídlem Dlouhé Díly 351, 763 02 Zlín, přihlášená pohledávka ve výši 1.500,- Kč.

2) oprávněný: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 47114975, se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9, Pobočka Brno, Banskobystrická 40, 621 00 Brno, přihlášená pohledávka ve výši 36.372,- Kč.

3) Pitambera s.r.o., IČ 05569419, se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, práv. zast. Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 498.701,33 Kč.

4) Pitambera s.r.o., IČ 05569419, se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, práv. zast. Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 335.805,20 Kč.

5) Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, přihlášená pohledávka ve výši 21.522,65 Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°10'51.11"N 17°54'15.3"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace