id. 2/15 orné půdy v Kamenici, okr. Praha - východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 00344/11-MB
Nejnižší podání 1.006.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

a8f8acdd
1.006.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a8f8acdd 1.006.667 Kč 15.12.2020 9:59:07.227584

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 00344/11-MB
Začátek dražby15.12.2020 09:30
Konec dražby15.12.2020 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.006.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.510.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota260.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211183650/6800
Variabilní symbol34411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 2/15 orné půdy v Kamenici, okr. Praha - východ


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem na Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, sp. zn. 167 EX 3556/15, oprávněný VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, ve výši 7.865,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky -d ne 09.11.2020, 7. skupina

 

Přihláška č.l. 72 doručena dne 09.11.2020.

 

2/ Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, právně zastoupen: Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, ve výši celkem 7.005,35 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 18.01.2016, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 82 doručena dne 09.12.2020.

 

3/

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj,

 

 Číslo rozhodnutí

Druh rozhodnutí

Právní důvod vzniku

Pohledávka v Kč

Přihlášený nárok je vykonatelný

1941408133

Výkaz nedoplatků

dlužné pojistné

31 796,00

ano, pohl. z přerušené exekuce

1941408133

Výkaz nedoplatků

penále

49 117,00

ano, pohl. z přerušené exekuce

1941130801

Výkaz nedoplatků

dlužné pojistné

30 240,00

ano, pohl. z přerušené exekuce

1941130801

Výkaz nedoplatků

penále

33 995,00

ano, pohl. z přerušené exekuce

Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené pohledávky Výkaz nedoplatků č. 1941408133) 26.11.2014, 4. skupina

Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené pohledávky Výkaz nedoplatků č. 1941130801) 25.2.2015, 4. skupina

 

Přihláška č.l. 85 doručena dne 09.12.2020.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Štiřín, část obce, Kamenice, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace