Dražba bytového domu obec, okres Teplice-Trnovany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2133/19-37
Nejnižší podání 366.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 22

Nejvyšší podání

d9f103ec
1.205.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d9f103ec 1.205.667 Kč 15.12.2020 11:58:22.776940
1ed80f2d 1.202.667 Kč 15.12.2020 11:40:12.021043
606c1420 1.199.667 Kč 15.12.2020 11:38:22.749393
1ed80f2d 1.099.667 Kč 15.12.2020 11:38:00.152467
606c1420 1.096.667 Kč 15.12.2020 11:37:37.243038
1ed80f2d 996.667 Kč 15.12.2020 11:36:35.547437
606c1420 993.667 Kč 15.12.2020 11:36:23.322166
1ed80f2d 893.667 Kč 15.12.2020 11:36:04.575782
606c1420 890.667 Kč 15.12.2020 11:35:29.037950
b72cfe05 790.667 Kč 15.12.2020 11:34:58.731821
606c1420 787.667 Kč 15.12.2020 11:34:32.249147
b72cfe05 687.667 Kč 15.12.2020 11:34:02.666429
606c1420 684.667 Kč 15.12.2020 11:33:44.149152
b72cfe05 584.667 Kč 15.12.2020 11:33:21.754515
606c1420 581.667 Kč 15.12.2020 11:33:04.009773
61813d43 481.667 Kč 15.12.2020 11:32:57.361519
b72cfe05 478.667 Kč 15.12.2020 11:32:39.008438
606c1420 475.667 Kč 15.12.2020 11:32:17.788870
b72cfe05 375.667 Kč 15.12.2020 11:32:02.022298
61813d43 372.667 Kč 15.12.2020 11:31:45.311338
b72cfe05 369.667 Kč 15.12.2020 11:31:01.169023
606c1420 366.667 Kč 15.12.2020 11:30:06.867789

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2133/19-37
Začátek dražby15.12.2020 11:30
Konec dražby15.12.2020 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání366.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)550.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol213319
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o řadový obytný dům o čtyřech nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. Z hlediska vnitřní dispozice se v přízemí nachází 1 místnost, průjezd a schodiště, ve 2. - 4. NP se nachází v každém 3 místnosti a prostor schodiště. Zastavěná plocha stavby činí dle zaměření v katastrální mapě 83 m2 , užitná plocha byla odvozena od zastavěné plochy a počtu nadzemních podlaží na 265 m2 , výměra pozemku náležejícího k objektu činí 355 m2 . Základy stavby jsou betonové, obvodové stěny z masivního cihelného zdiva, stropy dřevěné trámové, schodiště kamenné vřetenové, podesty jsou cihelné klenbové, zastřešení plochou střechou s plechovou krytinou, žlaby a svody z pozink.plechu, fasádní omítky vápenné štukové, okna dřevěná, vjezdová vrata dřevěná. Objekt je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, veřejný plynovod a na veřejnou el. síť. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě byla však zřejmě postavena kolem roku 1900. Objekt není dlouhodobě užíván ani udržován, střešní krytina je natolik poškozena, že do objektu zatéká, a zřejmě v důsledku této skutečnosti došlo v celém objektu k destrukci převážné části dřevěných stropních konstrukcí a hrozí i destrukce zbývajících stropních konstrukcí. Objekt je ke dni ocenění v havarijním stavu, jeho další využití je podmíněno buď demolicí stavby a výstavbou nového objektu nebo celkovou rekonstrukcí s využitím svislých nosných konstrukcí, u nichž při prohlídce objektu nebylo zjištěno zásadní porušení.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°39'4.29"N 13°50'44.1"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace