1/2 rekreační chaty s pozemkem (orná půda) v obci Novosedlice, okres Teplice

Do začátku dražby zbývá: 12 dnů 18 hodin 1 minuta 15 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3916/18-94
Nejnižší podání 212.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3916/18-94
Začátek dražby04.02.2021 13:00
Konec dražby04.02.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání212.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)424.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1803916093
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci s č.e. 1004. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda chaty je zateplená. Střecha budovy je valbová s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha chaty je opatřena komínem. Okna chaty jsou dřevěná. Dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné a drátěné. Chata se skládá ze dvou buněk. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění chaty je ústřední na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. 611/21 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 1004. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 61 m2. Pozemek parc. č. 611/14 navazuje na stavební pozemek parc. č. 611/21 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 755 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolna a dřevník. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 597/2 a parc. č. 611/20 ve vlastnickém právu obce Novosedlice a přes pozemek parc. č. 611/15 ve vlastnickém právu České republiky.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna a dřevník. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): - Věcné břemeno právo zřizovat a provozovat soustavu, právo přetínat pozemek vodiči a umisťovat v něm vedení (GP 984-132/2011 pro vyznačení věcného břemene); Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.9.2012


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hřbitovní ev. č. 1004, Adresa, Novosedlice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace