1/2 rodinného domu v obci Kostomlaty nad Labem, k.ú. Hronětice, okr. Nymburk

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6626/16-172
Nejnižší podání 225.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 18
Počet podání 51

Nejvyšší podání

90590333
850.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90590333 850.000 Kč 14.1.2021 13:30:28.244796
ba45f11c 800.000 Kč 14.1.2021 13:30:17.765640
90590333 753.000 Kč 14.1.2021 13:29:32.719316
9227202a 703.000 Kč 14.1.2021 13:29:10.075522
ba45f11c 702.000 Kč 14.1.2021 13:28:16.306366
9227202a 701.000 Kč 14.1.2021 13:27:31.204136
ba45f11c 700.000 Kč 14.1.2021 13:26:07.085618
8f0447bc 612.751 Kč 14.1.2021 13:25:25.491836
ed05e9cf 601.000 Kč 14.1.2021 13:24:51.624217
ba45f11c 600.000 Kč 14.1.2021 13:24:13.046154
ed05e9cf 533.375 Kč 14.1.2021 13:23:40.742804
8f0447bc 532.051 Kč 14.1.2021 13:23:17.408559
ed05e9cf 531.051 Kč 14.1.2021 13:21:42.037099
8f0447bc 529.599 Kč 14.1.2021 13:20:28.811308
ed05e9cf 528.599 Kč 14.1.2021 13:19:08.423123
b9b7fbd0 527.512 Kč 14.1.2021 13:18:38.264475
8f0447bc 522.512 Kč 14.1.2021 13:17:41.639559
ed05e9cf 521.512 Kč 14.1.2021 13:15:54.576166
b9b7fbd0 520.040 Kč 14.1.2021 13:15:35.715223
ed05e9cf 519.040 Kč 14.1.2021 13:13:52.203040
8f0447bc 517.893 Kč 14.1.2021 13:13:32.161371
ed05e9cf 516.893 Kč 14.1.2021 13:13:10.583414
b9b7fbd0 515.837 Kč 14.1.2021 13:12:49.988159
ed05e9cf 514.837 Kč 14.1.2021 13:12:30.956940
406e2f52 513.726 Kč 14.1.2021 13:12:02.201302
ed05e9cf 503.726 Kč 14.1.2021 13:11:19.216541
406e2f52 501.974 Kč 14.1.2021 13:10:53.557932
ed05e9cf 500.974 Kč 14.1.2021 13:10:43.004818
8f0447bc 499.102 Kč 14.1.2021 13:09:39.389091
ed05e9cf 498.102 Kč 14.1.2021 13:07:13.816762
406e2f52 496.437 Kč 14.1.2021 13:06:52.958331
ed05e9cf 486.437 Kč 14.1.2021 13:06:39.022887
406e2f52 485.352 Kč 14.1.2021 13:06:16.754537
ed05e9cf 484.352 Kč 14.1.2021 13:05:21.692223
406e2f52 482.710 Kč 14.1.2021 13:05:04.860029
ed05e9cf 462.710 Kč 14.1.2021 13:04:46.403301
406e2f52 461.599 Kč 14.1.2021 13:04:23.215101
ed05e9cf 441.599 Kč 14.1.2021 13:04:01.577076
406e2f52 439.726 Kč 14.1.2021 13:03:53.905965
8f0447bc 419.726 Kč 14.1.2021 13:03:32.829701
406e2f52 394.726 Kč 14.1.2021 13:03:22.428307
ed05e9cf 364.726 Kč 14.1.2021 13:02:34.583407
406e2f52 363.442 Kč 14.1.2021 13:02:08.554478
8f0447bc 333.442 Kč 14.1.2021 13:01:56.819425
ed05e9cf 300.221 Kč 14.1.2021 13:01:46.516156
406e2f52 299.221 Kč 14.1.2021 13:01:02.022619
8f0447bc 279.221 Kč 14.1.2021 13:00:49.754002
406e2f52 257.000 Kč 14.1.2021 13:00:38.526475
9227202a 227.000 Kč 14.1.2021 13:00:30.140690
406e2f52 226.000 Kč 14.1.2021 13:00:25.048425
010db019 225.000 Kč 14.1.2021 13:00:13.351395

KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6626/16-172
Začátek dražby14.01.2021 13:00
Konec dražby14.01.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání225.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)450.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1606626172
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Kostomlaty nad Labem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č 342 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kostomlaty nad Labem.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Dle sdělní spoluvlastníka objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení spoluvlastníka oceňované nemovitosti cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt dále procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které nemají vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 1960 byla provedena výměna střešní krytiny. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu více jak 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako stavba ve špatném stavu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Při levé hranici pozemku (pohled z veřejné komunikace) je situována přízemní, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Za rodinným domem při pravé hranici pozemku (pohled z veřejné komunikace) je situována přízemní, zděná kůlna pod pultovou střechou s plechovou krytinou.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Home Credit a.s., IČ: 26978636, Moravské náměstí 249/8, Brno, zast. JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, Tř. kpt. Jaroše 13, Brno, přihlásil dne 15.6.2011 pohledávku ve výši 2.082,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, Nám. Míru 53/59, Svitavy, přihlásil dne 15.12.2011 pohledávku ve výši 8.040,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha, zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, Sokolská 60, Praha, přihlásil dne 27.12.2011 pohledávku ve výši 9.266,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 18.1.2012 pohledávku ve výši 5.766,85 Kč s příslušenstvím a ve výši 5.526,97 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 23.675,63 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Vápensko 7, Adresa, Kostomlaty nad Labem - Vápensko, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace