36/1800 lesního pozemku v obci Lačnov, okres Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1356/19-88
Nejnižší podání 70.861 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 19

Nejvyšší podání

cec5e7b8
116.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cec5e7b8 116.000 Kč 14.1.2021 13:43:07.170176
7f4d25ab 111.000 Kč 14.1.2021 13:38:10.166090
cec5e7b8 110.000 Kč 14.1.2021 13:33:45.672167
7f4d25ab 101.000 Kč 14.1.2021 13:33:12.670570
cec5e7b8 100.000 Kč 14.1.2021 13:30:51.835579
ea2e2da8 87.000 Kč 14.1.2021 13:30:27.761146
7f4d25ab 86.000 Kč 14.1.2021 13:27:22.252472
7d3dabef 85.000 Kč 14.1.2021 13:25:56.845598
7f4d25ab 84.000 Kč 14.1.2021 13:22:59.884183
ea2e2da8 83.000 Kč 14.1.2021 13:18:49.570152
7f4d25ab 82.000 Kč 14.1.2021 13:18:24.240300
ea2e2da8 81.000 Kč 14.1.2021 13:17:40.599575
7f4d25ab 80.000 Kč 14.1.2021 13:10:36.465122
ea2e2da8 76.000 Kč 14.1.2021 13:09:52.397245
7f4d25ab 75.000 Kč 14.1.2021 13:09:39.900559
ea2e2da8 74.000 Kč 14.1.2021 13:08:56.252731
7f4d25ab 73.000 Kč 14.1.2021 13:08:13.149491
ea2e2da8 72.000 Kč 14.1.2021 13:01:08.393389
cec5e7b8 70.861 Kč 14.1.2021 13:00:22.133471

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1356/19-88
Začátek dražby14.01.2021 13:00
Konec dražby14.01.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání70.861 Kč
Výsledná cena (odhadní)177.152 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1901356088
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nacházejí cca 2 km severně od okraje zastavěné části obce Lačnov. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Pozemek se nacházejí ve členitém a svažitém terénu. Skrz soubor lesních pozemků vedou nezpevněné lesní cesty a několik místních potoků. Na pozemku se nachází smíšený, převážně jehličnatý lesní porost různého stáří (0 - 120 let). Velká část porostů v souboru je vykácená, ale části vykácených porostů jsou nově vysazené mladými stromky. Na ostatních holinách se nacházejí náletové lesní a keřové porosty. Různé části pozemku jsou dobře přístupné po síti lesních cest. Jedná se o hospodářský les. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházejíc se na pozemku parc. č. 3402, který je ve vlastnictví obce Lačnov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lačnov, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace