Majetkový podíl 1/2 na nemovitosti - RD Praha 4 - Lhotka

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 200147
Nejnižší podání 3.920.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražby200147
Začátek dražby26.01.2021 10:00
Konec dražby26.01.2021 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání3.920.000 Kč
Cena předmětu dražby5.880.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol200147
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


Oznámení o upuštění od dražby

 

Dražebník upouští od dražby 200147, která se měla konat 26.01.2021 od 10.00

Od dražby je upuštěno na základě písemné žádosti navrhovatele dražby podle § 46 odst. b, zákona 26/2000 Sb.

Na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem, došlo k zániku titulu k provedení nedobrovolné dražby.

Složené dražební jistoty budou dnes odeslány na účty, ze kterých byly přijaty.Předmětem dražby je Majetkový podíl ½ na nemovitostech.

Rodinný dům je objektem obdélníkového půdorysného tvaru. Rodinný dům disponuje dvěma nadzemními podlažími (dále také „NP). Rodinný dům je samostatně stojícím objektem. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo možné provést místní šetření pouze z exteriéru – veřejných prostor a zahrady, bude proveden popis Nemovitostí v návaznosti na tyto zjištění. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Vnější povrchová úprava svislých nosných konstrukcí je tvořena hrubou omítkou. Soklová část objektu je z kamene. Střešní konstrukce je plochá. Okna jsou plastová. V průčelí objektu v rámci prvního NP jsou osazena vrata. Celkový technický stav z exteriéru se jeví jako dobrý. Užitná plocha Rodinného domu byla vzhledem k neumožnění provést prohlídku objektu z interiéru stanovena na základě zastavěné plochy jednotlivých podlaží a koeficientu užitné plochy a tato činí 192,20 m2.

Podrobný popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku


Termín prohlídky

  • Od 05.01.2021 16:00 do 05.01.2021 16:15
  • Od 06.01.2021 10:00 do 06.01.2021 10:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese K Novému dvoru 625/32, Praha 4 – Lhotka. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby

Oznámení o upuštění od dražby Dražebník upouští od dražby 200147, která se měla konat 26.01.2021 od 10.00 Od dražby je upuštěno na základě písemné žádosti navrhovatele dražby podle § 46 odst. b, zákona 26/2000 Sb. Na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem, došlo k zániku titulu k provedení nedobrovolné dražby. Složené dražební jistoty budou dnes odeslány na účty, ze kterých byly přijaty.Adresa místa předmětu

K Novému dvoru 625/32, Adresa, Praha 4 - Lhotka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace