Dražba lesního pozemku k.ú. Milíčov u Jihlavy

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 16 hodin 58 minut 55 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 4250/14-473
Nejnižší podání 129.850 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 4250/14-473
Začátek dražby19.01.2021 08:30
Konec dražby19.01.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání129.850 Kč
Výsledná cena (odhadní)259.700 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol4250145555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu lesního pozemku k.ú. Milíčov u Jihlavy o vyměře 17316 m2.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili věřitelé pohledávky, které budou oznámeny v souladu s ust. § 336p zák. č. 99/1963 Sb. v platném znění. 


Věcná břemena

věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu č. 2742, povinnost k parcele č. 2738, dle listiny: Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene Pozemkový úřad v Jihlavě PÚ-1/2947/6/1996 -201/3 ze dne 24.06.2002. Právní moc ke dni 15.07.2002. Zapsáno pod Z-5960/2002-707. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu č. 2741, povinnost k parcele č. 2742, dle listiny: Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene Pozemkový úřad v Jihlavě PÚ-1/2947/6/1996 -201/3 ze dne 24.06.2002. Právní moc ke dni 15.07.2002. Zapsáno pod Z-5960/2002-707. - věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro parcelu č. 2739, povinnost k parcele č. 2742, dle listiny: Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene Pozemkový úřad v Jihlavě PÚ-1/2947/6/1996 -201/3 ze dne 24.06.2002. Právní moc ke dni 15.07.2002. Zapsáno pod Z-5960/2002-707


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°24'2.51"N 15°22'46.02"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace