Automobil BMW X5 - techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 739/19-47
Nejnižší podání 60.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 122
Počet podání 91

Nejvyšší podání

5a98eb67
186.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5a98eb67 186.500 Kč 2.2.2021 12:32:08.803549
22a2af35 186.000 Kč 2.2.2021 12:31:57.929099
5a98eb67 185.500 Kč 2.2.2021 12:27:00.963326
22a2af35 185.000 Kč 2.2.2021 12:23:03.842182
5a98eb67 184.500 Kč 2.2.2021 12:18:07.682591
22a2af35 184.000 Kč 2.2.2021 12:15:31.255579
5a98eb67 183.500 Kč 2.2.2021 12:10:35.681893
22a2af35 183.000 Kč 2.2.2021 12:10:19.804794
5a98eb67 182.500 Kč 2.2.2021 12:05:26.739689
e9e1786a 182.000 Kč 2.2.2021 12:00:45.674498
5a98eb67 181.500 Kč 2.2.2021 11:57:12.218695
22a2af35 181.000 Kč 2.2.2021 11:53:18.480555
5a98eb67 180.500 Kč 2.2.2021 11:51:51.283536
e9e1786a 180.000 Kč 2.2.2021 11:51:40.201632
22a2af35 179.500 Kč 2.2.2021 11:47:29.982855
e9e1786a 179.000 Kč 2.2.2021 11:47:18.475366
22a2af35 178.500 Kč 2.2.2021 11:43:07.319056
e61bfc54 178.000 Kč 2.2.2021 11:40:55.829928
e9e1786a 177.500 Kč 2.2.2021 11:40:33.723123
22a2af35 177.000 Kč 2.2.2021 11:36:22.406266
e9e1786a 176.500 Kč 2.2.2021 11:33:14.225946
22a2af35 176.000 Kč 2.2.2021 11:29:08.795224
e61bfc54 175.500 Kč 2.2.2021 11:25:57.380614
22a2af35 175.000 Kč 2.2.2021 11:25:33.840216
e61bfc54 174.500 Kč 2.2.2021 11:24:08.219120
90e1a80d 174.000 Kč 2.2.2021 11:22:54.548993
e61bfc54 173.500 Kč 2.2.2021 11:21:48.137563
e9e1786a 173.000 Kč 2.2.2021 11:21:20.581071
e61bfc54 172.500 Kč 2.2.2021 11:17:14.778260
22a2af35 172.000 Kč 2.2.2021 11:13:48.697693
90e1a80d 171.500 Kč 2.2.2021 11:13:19.108813
e61bfc54 171.000 Kč 2.2.2021 11:09:54.730300
90e1a80d 170.500 Kč 2.2.2021 11:09:14.310811
22a2af35 170.000 Kč 2.2.2021 11:09:09.663704
e61bfc54 169.500 Kč 2.2.2021 11:08:58.658688
22a2af35 169.000 Kč 2.2.2021 11:07:43.664310
e61bfc54 168.500 Kč 2.2.2021 11:07:15.597677
22a2af35 168.000 Kč 2.2.2021 11:05:16.386105
90e1a80d 167.500 Kč 2.2.2021 11:03:31.891954
e61bfc54 167.000 Kč 2.2.2021 11:01:10.383710
9a7d924d 166.500 Kč 2.2.2021 11:00:19.920662
90e1a80d 166.000 Kč 2.2.2021 10:59:50.245197
22a2af35 165.500 Kč 2.2.2021 10:59:17.558383
90e1a80d 165.000 Kč 2.2.2021 10:59:11.819042
22a2af35 164.500 Kč 2.2.2021 10:56:57.576687
0b27ea02 164.000 Kč 2.2.2021 10:56:51.986950
22a2af35 163.500 Kč 2.2.2021 10:50:52.021641
9a7d924d 163.000 Kč 2.2.2021 10:50:10.445894
22a2af35 162.500 Kč 2.2.2021 10:48:00.609154
c748459b 162.000 Kč 2.2.2021 10:47:05.575113
22a2af35 161.500 Kč 2.2.2021 10:45:22.551707
a30951c7 161.000 Kč 2.2.2021 10:45:16.164423
22a2af35 160.500 Kč 2.2.2021 10:44:19.069822
0b27ea02 160.000 Kč 2.2.2021 10:44:13.337419
22a2af35 159.500 Kč 2.2.2021 10:43:41.938896
15e7de79 159.000 Kč 2.2.2021 10:43:37.358427
22a2af35 158.500 Kč 2.2.2021 10:43:32.859834
0f6243b8 158.000 Kč 2.2.2021 10:42:58.517569
22a2af35 157.500 Kč 2.2.2021 10:42:46.137990
9a7d924d 157.000 Kč 2.2.2021 10:42:40.640750
e61bfc54 156.500 Kč 2.2.2021 10:41:41.364486
22a2af35 156.000 Kč 2.2.2021 10:40:22.744439
9a7d924d 155.500 Kč 2.2.2021 10:39:43.008384
adcc6239 155.000 Kč 2.2.2021 10:39:33.663852
22a2af35 154.500 Kč 2.2.2021 10:39:11.699185
9a7d924d 154.000 Kč 2.2.2021 10:38:55.669892
22a2af35 153.500 Kč 2.2.2021 10:38:08.220239
e61bfc54 153.000 Kč 2.2.2021 10:38:02.253390
22a2af35 152.500 Kč 2.2.2021 10:37:22.794535
b90d0724 152.000 Kč 2.2.2021 10:37:09.329748
22a2af35 151.500 Kč 2.2.2021 10:36:43.180649
b90d0724 151.000 Kč 2.2.2021 10:36:11.351789
9a7d924d 150.500 Kč 2.2.2021 10:35:47.713497
22a2af35 150.000 Kč 2.2.2021 10:35:38.339254
b90d0724 149.500 Kč 2.2.2021 10:35:30.076971
22a2af35 149.000 Kč 2.2.2021 10:35:24.107244
9a7d924d 148.500 Kč 2.2.2021 10:35:14.227367
22a2af35 148.000 Kč 2.2.2021 10:33:33.914169
19d44864 147.500 Kč 2.2.2021 10:33:27.334729
0f6243b8 147.000 Kč 2.2.2021 10:32:53.321207
ffcde2ff 146.500 Kč 2.2.2021 10:32:44.545193
19d44864 136.500 Kč 2.2.2021 10:32:32.216614
22a2af35 136.000 Kč 2.2.2021 10:32:12.354351
ffcde2ff 135.500 Kč 2.2.2021 10:31:42.165431
19d44864 125.500 Kč 2.2.2021 10:31:34.964260
e2058e44 125.000 Kč 2.2.2021 10:31:19.980087
abbe41df 124.500 Kč 2.2.2021 10:30:54.033365
90e1a80d 61.500 Kč 2.2.2021 10:30:29.980161
e9e1786a 61.000 Kč 2.2.2021 10:30:23.249871
90e1a80d 60.500 Kč 2.2.2021 10:30:17.553972
aaffa843 60.000 Kč 2.2.2021 9:30:59.022500

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 739/19-47
Začátek dražby02.02.2021 10:30
Konec dražby02.02.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání60.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1900739039, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v
externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází
mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.2.2021
od 9:00 hod do 11:00 hod.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 28.1.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, F. A. Gerstnera 52, České Budějovice, přihlásil dne 2.9.2020 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 507.957,12 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace