1/2 garáže v obci Kněžmost, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 699/14-130
Nejnižší podání 28.167 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 9

Nejvyšší podání

033d7966
36.167 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
033d7966 36.167 Kč 14.1.2021 10:53:27.100743
a2bb676e 35.167 Kč 14.1.2021 10:53:12.897482
033d7966 34.167 Kč 14.1.2021 10:53:04.551589
a2bb676e 33.167 Kč 14.1.2021 10:52:44.578925
033d7966 32.167 Kč 14.1.2021 10:09:44.004108
a2bb676e 31.167 Kč 14.1.2021 10:09:30.802653
033d7966 30.167 Kč 14.1.2021 10:04:51.007614
a2bb676e 29.167 Kč 14.1.2021 10:04:24.614660
033d7966 28.167 Kč 14.1.2021 10:00:08.823250

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 699/14-130
Začátek dražby14.01.2021 10:00
Konec dražby14.01.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání28.167 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.250 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol69914
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 garáže v obci Kněžmost, okr. Mladá Boleslav. Jedná se o vnitřní řadovou garáž. Stavba je ve zhoršeném technickém stavu. Předmětem dražby není pozemek, na němž garáž stojí. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Uplatnění předkupního práva

Bylo prokázáno přednostní právo spoluvlastníka dle § 338 odst. 3 o.s.ř.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradišťská 62, Adresa, Kněžmost, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.