Dražba podílu 1/2 pozemku (louky) v k.ú. Sedlo u Komařic

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 03419/19-048
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 35

Nejvyšší podání

3894acb8
66.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3894acb8 66.000 Kč 13.1.2021 13:58:41.295589
8c1890f0 65.000 Kč 13.1.2021 13:58:22.056518
3894acb8 64.000 Kč 13.1.2021 13:58:16.606669
8c1890f0 63.000 Kč 13.1.2021 13:58:11.121893
3894acb8 62.000 Kč 13.1.2021 13:58:03.067806
8c1890f0 61.000 Kč 13.1.2021 13:57:53.051121
3894acb8 60.000 Kč 13.1.2021 13:57:48.185041
8c1890f0 59.000 Kč 13.1.2021 13:57:38.035263
3894acb8 58.000 Kč 13.1.2021 13:57:31.907311
8c1890f0 57.000 Kč 13.1.2021 13:57:24.377085
3894acb8 56.000 Kč 13.1.2021 13:57:17.954293
8c1890f0 55.000 Kč 13.1.2021 13:57:12.293133
3894acb8 54.000 Kč 13.1.2021 13:57:06.733424
8c1890f0 53.000 Kč 13.1.2021 13:57:00.416858
3894acb8 52.000 Kč 13.1.2021 13:56:53.155176
8c1890f0 51.000 Kč 13.1.2021 13:56:42.369577
3894acb8 50.000 Kč 13.1.2021 13:56:37.146594
8c1890f0 49.000 Kč 13.1.2021 13:56:32.512831
3894acb8 48.000 Kč 13.1.2021 13:56:21.917967
8c1890f0 47.000 Kč 13.1.2021 13:56:16.982100
3894acb8 46.000 Kč 13.1.2021 13:56:11.343069
8c1890f0 45.000 Kč 13.1.2021 13:56:06.608867
3894acb8 44.000 Kč 13.1.2021 13:56:00.668508
590e6f3a 43.000 Kč 13.1.2021 13:55:55.611219
3894acb8 42.000 Kč 13.1.2021 13:55:49.709596
8c1890f0 41.000 Kč 13.1.2021 13:55:43.196435
3894acb8 40.000 Kč 13.1.2021 13:55:36.006713
8c1890f0 39.000 Kč 13.1.2021 13:55:18.260308
3894acb8 38.000 Kč 13.1.2021 13:55:07.939191
8c1890f0 37.000 Kč 13.1.2021 13:54:57.643663
3894acb8 36.000 Kč 13.1.2021 13:48:21.380377
8c1890f0 35.000 Kč 13.1.2021 13:39:49.192034
590e6f3a 34.000 Kč 13.1.2021 13:19:41.306177
8c1890f0 33.000 Kč 13.1.2021 13:08:13.445926
3894acb8 32.000 Kč 13.1.2021 13:04:34.260035

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 03419/19-048
Začátek dražby13.01.2021 13:00
Konec dražby13.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Stuchlová
telefon: +420 355 318 111,
veronika.stuchlova@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201903419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na travnatém pozemku, který se nachází v lánu. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká, nebylo zjištěno.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku věřitelé uvedení v Oznámení o přihlášených pohledávkách.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, výhradu zpětné koupě ani právo, které nepřipouští exekuci (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°51'14.28"N 14°32'51.22"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace