Pozemky v k.ú. Bukovina nad Labem - A

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 7719/10-256
Nejnižší podání 8.380 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 10
Počet podání 9

Nejvyšší podání

67ce2ebd
23.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67ce2ebd 23.000 Kč 26.1.2021 9:53:18.235545
aeb29ad5 22.500 Kč 26.1.2021 9:37:55.123633
11010cb5 12.500 Kč 26.1.2021 9:35:28.432249
926a238e 11.500 Kč 26.1.2021 9:34:02.655087
aeb29ad5 10.880 Kč 26.1.2021 9:33:47.528743
79a363e2 10.380 Kč 26.1.2021 9:32:44.901000
11010cb5 9.880 Kč 26.1.2021 9:31:24.877250
79a363e2 8.880 Kč 26.1.2021 9:30:31.966894
67ce2ebd 8.380 Kč 26.1.2021 9:30:10.489816

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 7719/10-256
Začátek dražby26.01.2021 09:30
Konec dražby26.01.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání8.380 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.570 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol771910
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky zastavěná plocha  a ostatní plocha. Pozemky jsou částečně zastavěny a užívány s rekreační chatou jiného vlastníka. Více ve znaleckém posudku. Chata není předmětem dražby.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili pohledávky věřitelé:

1) Věřitel JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836 , 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6 655,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 134 EX 11933/19 (oprávněný AB 4 B.V.). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 9.5.2019, tj. den doručení exekučního návrhu v přerušené exekuci, popř. v 8. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 15.12.2020.


2) Věřitel AB 4 B.V., reg. č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, právní zastoupení: Mgr. Vladimír Štekl, advokát, se sídlem U Garáží 1611/1, 17000 Praha 7, přihlásil pohledávku v celkové výši 39 447,41(ke dni dražby: jistina a úroky 30 177,41 Kč, náklady nalézacího řízení 8 786,00 Kč a náklady exekučního řízení 484,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 3. skupině dle §337c, písm. c) o.s.ř.) s rozhodným datem (2.5.2016) 9.5.2019, tj. datum doručení návrhu na provedení exekuce v přerušené exekuci.


3) Věřitel JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 149 EX 9884/14 (oprávněný Intrum Czech, s.r.o.). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 23.09.2014, tj. den doručení exekučního návrhu v přerušené exekuci, popř. v 8. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 16.12.2020.


4) Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, právní zastoupení: Mgr.. Peter Olejár, advokát se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 –Žižkov, přihlásil pohledávku ve výši 9 227,80 Kč s příslušenstvím, náklady správního řízení ve výši 430,00 Kč a náklady v exekuci ve výši 6 249,65 Kč. Věřitel žádá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.), s rozhodným datem nejpozději 23.2.2012, kdy bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce v přerušené exekuci vedené JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, soudním exekutorrem Exekutorského úřadu Praha 3, pod sp.zn. 144 EX 723/12.


5) Věřitel Čeká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 -Podolí, právní zastoupení: JUDr. Dalibor Kalcso, advokát, přihlásil pohledávku v celkové výši 11 269,40(ke dni dražby: jistina 1 890,00 Kč, úroky z prodlení ve výši 160,00 Kč, náklady nalézacího řízení 6 630,00 Kč a náklady exekučního řízení 2 589,40 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku v 8. skupině dle §337c, písm.h) o.s.ř.) s rozhodným datem 26.1.2012, tj. datum doručení návrhu na provedení exekuce v přerušené exekuci sp. zn. 131 EX 2193/12, EÚ Liberec, Mgr. Petr Polanský.


6) Věřitel JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 031 Ex 392/12 (oprávněný Iveta Sýkorová a Štěpán Javorčík). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 3. skupině dle §337c, písm. c) o.s.ř., s rozhodným datem 11.1.2021, tj. den doručení přihlášky.


7) Věřitel Generali Česká pojišťovna a.s., IČO45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní zastoupení: Mgr. Hana Štefanová, advokát, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 -Vršovice, 101 00, přihlásil pohledávku v celkové výši 12 199,41(ke dni dražby: jistina 2 207,85 Kč, úroky z prodlení 1 771,56 Kč, náklady řízení 8 220,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.) s rozhodným datem ke dni přistoupení k řízení.


8) Věřitel Rychlé řešení pohledávek s.r.o., IČO 08197407, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha, právní zastoupení: Mgr. Jan Ambrož, advokát AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha, přihlásil pohledávku v celkové výši 36 677,69(ke dni dražby: jistina 14 737,00 Kč, úroky z prodlení 4 459,30 Kč, náklady nalézacího řízení 14 698,39 Kč a náklady exekučního řízení 783,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené Mgr. Jakubem Effenbergerem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Kolín, pod sp.zn. 219 EX 00848/20. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.) s rozhodným 17.8.2020, tj. den zahájení exekučního řízení.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bukovina nad Labem, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace