Dražba podílu 11/36 pozemku (les, pole) k.ú. Vilémov u Litovle

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 02801/12-206
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 25

Nejvyšší podání

5e51036b
46.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5e51036b 46.000 Kč 13.1.2021 14:09:23.022591
b99fe477 45.000 Kč 13.1.2021 14:04:36.645868
5e51036b 44.000 Kč 13.1.2021 14:03:34.162165
b99fe477 41.000 Kč 13.1.2021 14:03:07.989864
5e51036b 40.000 Kč 13.1.2021 14:02:57.107907
b99fe477 39.000 Kč 13.1.2021 14:02:14.253604
5e51036b 38.000 Kč 13.1.2021 14:01:50.336034
b99fe477 36.000 Kč 13.1.2021 14:01:15.326099
dd67f7e3 35.000 Kč 13.1.2021 14:00:08.247672
5e51036b 33.000 Kč 13.1.2021 13:59:28.231367
dd67f7e3 32.000 Kč 13.1.2021 13:59:01.521044
5e51036b 30.000 Kč 13.1.2021 13:58:37.735133
dd67f7e3 29.000 Kč 13.1.2021 13:58:16.851215
5e51036b 27.000 Kč 13.1.2021 13:57:54.316486
dd67f7e3 25.000 Kč 13.1.2021 13:57:12.101147
5e51036b 23.000 Kč 13.1.2021 13:56:50.339396
075a7731 22.000 Kč 13.1.2021 13:56:23.630551
5e51036b 21.000 Kč 13.1.2021 13:55:45.533846
e0f7e92c 20.000 Kč 13.1.2021 13:55:02.218186
5e51036b 19.000 Kč 13.1.2021 13:53:21.444221
075a7731 18.000 Kč 13.1.2021 13:32:17.388948
e0f7e92c 17.000 Kč 13.1.2021 13:23:28.692978
075a7731 16.000 Kč 13.1.2021 13:17:57.395743
5e51036b 15.000 Kč 13.1.2021 13:16:13.860870
e0f7e92c 14.000 Kč 13.1.2021 13:00:32.930348

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 02801/12-206
Začátek dražby13.01.2021 13:00
Konec dražby13.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol201202801
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 11/36 na souboru nesousedících pozemků tvaru úzkých pásů. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

1)  Jiří Rechtorik, bytem U Vodice 482/14, Praha 10, práv. zast. Mgr. Zuzanou Čumpelíkovou, advokátkou se sídlem Kudeříkové 1103/11a, 148 00 Praha 4 Kunratice, s pohledávkou ve výši 119 107,65 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 073 spisu.

2)  Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, práv. zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, s pohledávkou ve výši 1 174,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 102 spisu.

3)  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj se sídlem Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, s pohledávkou ve výši 78 296,61 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 210 spisu.

4)  Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, Pražská správa sociálního zabezpečení se sídlem Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 s pohledávkou ve výši 272 587,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 211 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°38'25.72"N 16°58'57.22"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace