Pozemky v k.ú. Bukovina nad Labem - B

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 7719/10-257
Nejnižší podání 115.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 26

Nejvyšší podání

782d4e91
162.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
782d4e91 162.000 Kč 26.1.2021 13:06:46.076051
dd36688c 161.000 Kč 26.1.2021 13:06:39.841558
782d4e91 160.000 Kč 26.1.2021 13:05:16.337237
21ca0493 159.000 Kč 26.1.2021 13:05:10.294958
782d4e91 154.000 Kč 26.1.2021 13:04:42.269270
21ca0493 153.000 Kč 26.1.2021 13:04:36.857179
782d4e91 152.000 Kč 26.1.2021 13:04:34.071784
dd36688c 151.000 Kč 26.1.2021 13:04:28.493449
782d4e91 150.000 Kč 26.1.2021 13:02:50.242900
dd36688c 143.000 Kč 26.1.2021 13:02:36.178374
782d4e91 142.000 Kč 26.1.2021 13:01:17.323060
21ca0493 132.000 Kč 26.1.2021 13:01:10.223326
782d4e91 131.000 Kč 26.1.2021 12:59:55.980078
21ca0493 130.000 Kč 26.1.2021 12:59:38.244080
782d4e91 129.000 Kč 26.1.2021 12:59:29.341986
ac44c7ed 128.000 Kč 26.1.2021 12:59:23.677861
782d4e91 126.400 Kč 26.1.2021 12:58:42.838714
21ca0493 125.400 Kč 26.1.2021 12:58:36.737004
782d4e91 122.400 Kč 26.1.2021 12:58:14.899761
dd36688c 121.400 Kč 26.1.2021 12:58:09.765395
782d4e91 120.400 Kč 26.1.2021 12:55:35.124117
21ca0493 119.400 Kč 26.1.2021 12:55:29.865413
782d4e91 118.400 Kč 26.1.2021 12:54:11.740312
dd36688c 117.400 Kč 26.1.2021 12:54:04.766417
782d4e91 116.400 Kč 26.1.2021 12:33:23.266421
ac44c7ed 115.400 Kč 26.1.2021 12:30:03.215761

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 7719/10-257
Začátek dražby26.01.2021 12:30
Konec dražby26.01.2021 13:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání115.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)173.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol771910
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky : trvalý travní porost, orná půda a vodní plocha - odvodňovací kanál zemědělského honu. Více ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby přihlásili pohledávky věřitelé:

1) Věřitel JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836 , 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6 655,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 134 EX 11933/19 (oprávněný AB 4 B.V.). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 9.5.2019, tj. den doručení exekučního návrhu v přerušené exekuci, popř. v 8. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 15.12.2020.


2) Věřitel AB 4 B.V., reg. č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, právní zastoupení: Mgr. Vladimír Štekl, advokát, se sídlem U Garáží 1611/1, 17000 Praha 7, přihlásil pohledávku v celkové výši 39 447,41(ke dni dražby: jistina a úroky 30 177,41 Kč, náklady nalézacího řízení 8 786,00 Kč a náklady exekučního řízení 484,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 3. skupině dle §337c, písm. c) o.s.ř.) s rozhodným datem (2.5.2016) 9.5.2019, tj. datum doručení návrhu na provedení exekuce v přerušené exekuci.


3) Věřitel JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 149 EX 9884/14 (oprávněný Intrum Czech, s.r.o.). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem 23.09.2014, tj. den doručení exekučního návrhu v přerušené exekuci, popř. v 8. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 16.12.2020.


4) Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336 , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, právní zastoupení: Mgr.. Peter Olejár, advokát se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 –Žižkov, přihlásil pohledávku ve výši 9 227,80 Kč s příslušenstvím, náklady správního řízení ve výši 430,00 Kč a náklady v exekuci ve výši 6 249,65 Kč. Věřitel žádá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.), s rozhodným datem nejpozději 23.2.2012, kdy bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce v přerušené exekuci vedené JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, soudním exekutorrem Exekutorského úřadu Praha 3, pod sp.zn. 144 EX 723/12.


5) Věřitel Čeká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 -Podolí, právní zastoupení: JUDr. Dalibor Kalcso, advokát, přihlásil pohledávku v celkové výši 11 269,40(ke dni dražby: jistina 1 890,00 Kč, úroky z prodlení ve výši 160,00 Kč, náklady nalézacího řízení 6 630,00 Kč a náklady exekučního řízení 2 589,40 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku v 8. skupině dle §337c, písm.h) o.s.ř.) s rozhodným datem 26.1.2012, tj. datum doručení návrhu na provedení exekuce v přerušené exekuci sp. zn. 131 EX 2193/12, EÚ Liberec, Mgr. Petr Polanský.


6) Věřitel JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil pohledávku ve výši 7 865,00 Kč, představující náklady exekuce sp. zn. 031 Ex 392/12 (oprávněný Iveta Sýkorová a Štěpán Javorčík). Věřitel žádá o uspokojení pohledávky ve 3. skupině dle §337c, písm. c) o.s.ř., s rozhodným datem 11.1.2021, tj. den doručení přihlášky.


7) Věřitel Generali Česká pojišťovna a.s., IČO45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní zastoupení: Mgr. Hana Štefanová, advokát, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 -Vršovice, 101 00, přihlásil pohledávku v celkové výši 12 199,41(ke dni dražby: jistina 2 207,85 Kč, úroky z prodlení 1 771,56 Kč, náklady řízení 8 220,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené JUDr. Dalimilem Mikou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Klatovy, pod sp.zn. 134 EX 11933/19. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.) s rozhodným datem ke dni přistoupení k řízení.


8) Věřitel Rychlé řešení pohledávek s.r.o., IČO 08197407, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha, právní zastoupení: Mgr. Jan Ambrož, advokát AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha, přihlásil pohledávku v celkové výši 36 677,69(ke dni dražby: jistina 14 737,00 Kč, úroky z prodlení 4 459,30 Kč, náklady nalézacího řízení 14 698,39 Kč a náklady exekučního řízení 783,00 Kč). Jedná se o pohledávku z přerušené exekuce vedené Mgr. Jakubem Effenbergerem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Kolín, pod sp.zn. 219 EX 00848/20. Věřitel žadá uspokojit pohledávku ve 4. skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř.) s rozhodným 17.8.2020, tj. den zahájení exekučního řízení.


Věcná břemena

Věcné břemeno zatěžující vlastníka parcely č. 644/1, zřízené pro Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 302, 258 01 Vlašim za účelem uložení vodovodního řádu DN 500, přístupu za účelem opravy a údržby zařízení zákazu zřízení trvalých staveb a osázení trvalých porostů v prostoru ochranného pásma zařízení v šíři 2 m od okraje na každou stranu vodovodního řádu dle smlouvy ze dne 23.06.1999, s právními účinky vkladu ke dni 30.06.1999, na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 3053/1999, zapsané v části C listu vlastnictví č. 21, pro obec 574813 Bukovina nad Labem, katastrální území 616052 Bukovina nad Labem, pod zn. POLVZ: 17/1999, Z-1600017/19999-606


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Bukovina nad Labem, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace