Dražba podílu 1/3 orné půdy k.ú. Smilovy Hory, Stojslavice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 07891/08-130
Nejnižší podání 76.200 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 26

Nejvyšší podání

c6887840
151.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c6887840 151.200 Kč 13.1.2021 14:16:37.861222
dbefe9cc 148.200 Kč 13.1.2021 14:15:42.035195
c6887840 145.200 Kč 13.1.2021 14:13:49.148450
dbefe9cc 142.200 Kč 13.1.2021 14:11:31.397673
c6887840 139.200 Kč 13.1.2021 14:10:10.818096
dbefe9cc 136.200 Kč 13.1.2021 14:09:48.667283
c6887840 133.200 Kč 13.1.2021 14:08:45.950471
dbefe9cc 130.200 Kč 13.1.2021 14:07:42.276897
c6887840 127.200 Kč 13.1.2021 14:05:28.937378
dbefe9cc 124.200 Kč 13.1.2021 14:04:55.143993
c6887840 121.200 Kč 13.1.2021 14:02:20.165840
23fb7472 118.200 Kč 13.1.2021 14:02:00.399097
c6887840 115.200 Kč 13.1.2021 14:01:12.317938
dbefe9cc 112.200 Kč 13.1.2021 14:01:04.096762
c6887840 109.200 Kč 13.1.2021 13:59:40.057948
23fb7472 106.200 Kč 13.1.2021 13:59:31.820439
c6887840 103.200 Kč 13.1.2021 13:56:34.115187
23fb7472 100.200 Kč 13.1.2021 13:56:03.755717
23fb7472 97.200 Kč 13.1.2021 13:55:59.786793
23fb7472 94.200 Kč 13.1.2021 13:55:53.160953
23fb7472 91.200 Kč 13.1.2021 13:55:46.353969
23fb7472 88.200 Kč 13.1.2021 13:55:39.118622
23fb7472 85.200 Kč 13.1.2021 13:55:34.904564
c6887840 82.200 Kč 13.1.2021 13:55:28.124589
dbefe9cc 79.200 Kč 13.1.2021 13:17:05.293402
32d99a1d 76.200 Kč 13.1.2021 13:03:06.022695

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 07891/08-130
Začátek dražby13.01.2021 13:00
Konec dražby13.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání76.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)114.300 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200807891
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/3  zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do zahájení dražebního jednání přihlásili svoji pohledávku následující věřitelé:

 

 1. Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 –

  Malá Strana, Právně zastoupen: JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 s pohledávkou ve výši 27 540,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 131 spisu.

 2. Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627, 587 24 Jihlava, IČ: 72052147, s pohledávkou ve výši 372,00 Kč s přísl., přihláška je založena na č.l. 132 spisu.

 3. Finanční úřad pro Jihočeský kraj V Táboře se sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE, Územní pracoviště v Táboře se sídlem Budějovická 2923, 390 02 TÁBOR, s pohledávkou ve výši 780,00 Kč vč. přísl., přihláška je založena na č.l. 133 spisu.

 4. Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo

    nám. 44/4, 789 01 Zábřeh, s pohledávkou ve výši 4 235,00 Kč bez přísl., přihláška

    je založena na č.l. 135 spisu.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které nepřipouští exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.). Na to vyhlášeno usnesení: „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“ Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°32'4.19"N 14°53'30.02"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace