Dražba podílu id. 150700/76755378 pozemku ve Městě Albrechtice, okr. Bruntál

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 12218/11-078
Nejnižší podání 8.670 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 7

Nejvyšší podání

a5fd7767
27.670 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a5fd7767 27.670 Kč 21.1.2021 14:02:57.417997
06984abe 26.670 Kč 21.1.2021 14:02:28.754638
a5fd7767 25.670 Kč 21.1.2021 14:01:05.020954
06984abe 20.670 Kč 21.1.2021 13:59:50.642956
a5fd7767 19.670 Kč 21.1.2021 13:35:09.011289
06984abe 9.670 Kč 21.1.2021 13:33:48.119840
a5fd7767 8.670 Kč 21.1.2021 13:31:54.575773

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 12218/11-078
Začátek dražby21.01.2021 13:30
Konec dražby21.01.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání8.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111221811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 150700/76755378 na nemovité věci - pozemku p.č. 1844 - trvalý travní porost, v k.ú. a obci Město Albrechtice, okres Bruntál, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení včetně nosné konstrukce.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Město Albrechtice, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace