OPAKOVANÁ - rodinný dům v obci Andělská Hora, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11949/10-MG
Nejnižší podání 47.500 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 32

Nejvyšší podání

29fe512e
230.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
29fe512e 230.000 Kč 24.2.2021 10:59:02.828505
9c17c00c 220.000 Kč 24.2.2021 10:58:42.230721
29fe512e 210.000 Kč 24.2.2021 10:57:51.676200
9c17c00c 207.000 Kč 24.2.2021 10:57:38.574338
29fe512e 204.000 Kč 24.2.2021 10:53:51.589293
9c17c00c 201.000 Kč 24.2.2021 10:53:13.112017
29fe512e 198.000 Kč 24.2.2021 10:52:02.419867
9c17c00c 195.000 Kč 24.2.2021 10:51:50.474853
29fe512e 192.000 Kč 24.2.2021 10:51:06.825979
9c17c00c 189.000 Kč 24.2.2021 10:50:55.497312
29fe512e 186.000 Kč 24.2.2021 10:50:49.360826
9c17c00c 183.000 Kč 24.2.2021 10:50:29.097940
29fe512e 180.000 Kč 24.2.2021 10:50:13.762937
9c17c00c 171.000 Kč 24.2.2021 10:49:53.211019
29fe512e 168.000 Kč 24.2.2021 10:46:28.804897
9c17c00c 165.000 Kč 24.2.2021 10:46:13.535291
29fe512e 162.000 Kč 24.2.2021 10:43:00.188161
9c17c00c 159.000 Kč 24.2.2021 10:42:35.798545
29fe512e 156.000 Kč 24.2.2021 10:39:22.501553
9c17c00c 153.000 Kč 24.2.2021 10:35:15.555441
29fe512e 150.000 Kč 24.2.2021 10:32:06.221661
8ec09ca4 120.000 Kč 24.2.2021 10:31:32.427480
29fe512e 100.000 Kč 24.2.2021 10:31:10.490673
8ec09ca4 90.000 Kč 24.2.2021 10:30:40.132092
29fe512e 80.000 Kč 24.2.2021 10:29:48.823800
8ec09ca4 75.000 Kč 24.2.2021 10:29:05.043903
29fe512e 65.000 Kč 24.2.2021 10:28:31.885398
9c17c00c 59.500 Kč 24.2.2021 10:24:02.946323
29fe512e 56.500 Kč 24.2.2021 10:18:38.721675
8ec09ca4 53.500 Kč 24.2.2021 10:18:23.862753
29fe512e 50.500 Kč 24.2.2021 10:06:38.789601
9c17c00c 47.500 Kč 24.2.2021 10:00:11.886510

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11949/10-MG
Začátek dražby24.02.2021 10:00
Konec dražby24.02.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání47.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)95.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175239/6800
Variabilní symbol1194910
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Andělská Hora, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Andělská Hora č.p. 165, 364 71 Andělská Hora. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou, p.č. 213/1 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu.

Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 150/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary a p.č. 150/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Andělská Hora, č.p. 18, 364 71 Andělská Hora


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, PSČ: 339 01, ve výši 7.865,- Kč (120 EX 8722/15, opr. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR), rozhodné datum 20.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 89 doručena dne 20.05.2019.

2) Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Krymská 2A, PSČ: 360 01, ve výši 95.522,18 Kč, rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 6.skupina (část přihlášeno jako zajištěná SZP, ale na LV není žádný zápis).

Přihláška č.l. 91 doručena dne 23.05.2019.

3) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 3, Milešovská 1326/4, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (149 EX 9798/14, opr. Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech), rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 92 doručena dne 23.05.2019.

4) JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Praha 3, Milešovská 1326/4, PSČ: 130 00, ve výši 7.865,- Kč (149 EX 5539/14, opr. ČR - Okresní soud v Ústí nad Labem), rozhodné datum 23.05.2019 – doručení přihlášky, 7.skupina.

Přihláška č.l. 98 doručena dne 23.05.2019.

5) Okresní soud v Karlových Varech, IČO 00024732, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 1163/17, PSČ: 360 33, ve výši 2.100,- Kč, rozhodné datum 22.09.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 107 doručena dne 28.05.2019.

6) Česká republika-Okresní soud v Ústí nad Labem, IČ: 00024911, se sídlem , Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, PSČ: 401 24, ve výši 27.722,- Kč, rozhodné datum 13.06.2014 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 121 doručena dne 15.07.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Andělská Hora 165, Andělská Hora, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace