Pozemky (lesní pozemek, orná půda) v obci Myslkovice, okres Tábor

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 17 hodin 21 minut 22 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13886/13-292
Nejnižší podání 3.298.060 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13886/13-292
Začátek dražby11.03.2021 13:00
Konec dražby11.03.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.298.060 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.596.120 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1313886292
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 509 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1580 m2. Pozemek je přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP je pozemek zařaden v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků.

Pozemek parc. č. 538 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 1566 m2. Pozemek nemá pravidelný půdorysný tvar, je podlouhlý a úzký. V ÚP je pozemek zařazen v plochách lesních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1421, který je ve vlastnickém právu obce Mslkovice.

Pozemek parc. č. 587 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3356 m2. Pozemek má dlouhý a úzký pdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 616 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 3181 m2. Pozemek má podlouhlý a úzký půdorysný tvar. V ÚP je pozemek zařazen v plochách přírodních. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1431, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Pozemek parc. č. 918/5 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 104 m2. Pozemek parc. č. 1623 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3806 m2. Pozemky společně tvoří jeden funkční celke přibližně obdélníkového půdorysného tvaru. V ÚP jsou pozemky zařazeny v zemědělských plochách. Část pozemku parc. č. 1623 je v ÚP vedena v plochách výroby a skladování. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 1626, který je ve vlastnickém právu obce Myslkovice.

Více info o dalších pozemcích naleznete ve znaleckém posudku na straně č. 6-7.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení s příslušenstvím a právo vstupu a vjezdu pro zřízení, stavební úpravy, opravy zařízení v rozsahu GP 340-070207/2011; oprávnění pro NET4GAS, s.r.o., IČ: 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle; povinnost k: parcela 1864; Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.4.2012; - věcné břemeno umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - anodového uzemnění, kabelu NN a spojovacího objektu katodové ochrany v rozsahu GP 423-14155/2017, oprávnění pro E. ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, povinnost k: parcela 1266/1; Rozhodnutí o vyvlastnění MS-25544/2018 ze dne 19.11.2018; - věcné břemeno užívání pro účely zařízení staveniště/manipulační plochy, včetně vstupu a vjezdu a stání vozidel a mechanizace na dobu určitou 8 let; oprávnění pro Česká republika, IČ: 00000001-001, vykonává: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 70994234, povinnost k: parcela 1795/1; Rozhodnutí o vyvlastnění Krajský úřad Jč Kraj KUJCK-13041/2020 ze dne 27.1.2020; - Pachtovní právo na základě pachtovní smlouvy ze dne 12.11.2015 k pozemkům parc. č. 1266, parc. č. 1298, parc. č. 1390, parc. č. 1427, parc. č. 1429, parc. č. 1590, parc. č. 1623 a parc. č. 1864 pro společnost BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, IČ: 63910624, Květnová 391/4, 392 01 Soběslav.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Myslkovice, obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace