ZEPTER - V-017-P SVARECKA FOLII S PUM, V-017-T3 FOLIE 30X600 CM - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1897/04-247
Nejnižší podání 1.850 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 21

Nejvyšší podání

16e5b3d8
2.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
16e5b3d8 2.850 Kč 16.3.2021 11:10:39.313665
a5d1d07c 2.800 Kč 16.3.2021 11:10:30.427695
16e5b3d8 2.750 Kč 16.3.2021 11:06:15.220806
a5d1d07c 2.700 Kč 16.3.2021 11:06:05.226815
16e5b3d8 2.650 Kč 16.3.2021 11:03:35.661519
a5d1d07c 2.600 Kč 16.3.2021 10:58:43.440947
16e5b3d8 2.550 Kč 16.3.2021 10:55:18.983661
a5d1d07c 2.500 Kč 16.3.2021 10:55:02.180119
16e5b3d8 2.450 Kč 16.3.2021 10:52:02.203580
a5d1d07c 2.400 Kč 16.3.2021 10:51:35.478800
16e5b3d8 2.350 Kč 16.3.2021 10:48:54.009974
a5d1d07c 2.300 Kč 16.3.2021 10:48:49.355078
16e5b3d8 2.250 Kč 16.3.2021 10:44:56.201543
a5d1d07c 2.200 Kč 16.3.2021 10:44:00.581502
16e5b3d8 2.150 Kč 16.3.2021 10:43:23.661587
a5d1d07c 2.100 Kč 16.3.2021 10:40:09.145036
16e5b3d8 2.050 Kč 16.3.2021 10:36:38.514939
a5d1d07c 2.000 Kč 16.3.2021 10:36:22.304063
16e5b3d8 1.950 Kč 16.3.2021 10:34:04.227843
a5d1d07c 1.900 Kč 16.3.2021 10:29:07.975549
16e5b3d8 1.850 Kč 16.3.2021 10:10:59.359899

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1897/04-247
Začátek dražby16.03.2021 10:00
Konec dražby16.03.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.850 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.550 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0401897247, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.3.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.3.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace