Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/9 orné půdy a travního porostu, k.ú. Dohalice, okr. Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 859/20-041
Nejnižší podání 100.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 31

Nejvyšší podání

2d5fa6b2
256.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2d5fa6b2 256.000 Kč 17.3.2021 11:25:34.754590
bceb8a66 253.000 Kč 17.3.2021 11:23:23.759333
2d5fa6b2 250.000 Kč 17.3.2021 11:19:54.386703
bceb8a66 247.000 Kč 17.3.2021 11:15:25.090023
2d5fa6b2 244.000 Kč 17.3.2021 11:12:17.242322
9da97303 241.000 Kč 17.3.2021 11:07:59.920245
bceb8a66 233.000 Kč 17.3.2021 11:07:26.904241
2d5fa6b2 230.000 Kč 17.3.2021 11:06:14.862365
9da97303 221.000 Kč 17.3.2021 11:04:11.182601
3d4853d1 216.000 Kč 17.3.2021 11:01:56.728780
bceb8a66 213.000 Kč 17.3.2021 11:01:17.065619
9da97303 210.000 Kč 17.3.2021 10:58:45.906667
bceb8a66 154.000 Kč 17.3.2021 10:57:42.723044
9da97303 151.000 Kč 17.3.2021 10:54:31.412536
bceb8a66 148.000 Kč 17.3.2021 10:51:07.417655
c580fa07 145.000 Kč 17.3.2021 10:48:01.691906
bceb8a66 142.000 Kč 17.3.2021 10:47:05.166593
2d5fa6b2 139.000 Kč 17.3.2021 10:44:34.869565
215f8c14 136.000 Kč 17.3.2021 10:43:41.082269
bceb8a66 133.000 Kč 17.3.2021 10:39:29.927505
2d5fa6b2 130.000 Kč 17.3.2021 10:36:03.373810
bceb8a66 127.000 Kč 17.3.2021 10:33:41.838371
215f8c14 124.000 Kč 17.3.2021 10:30:22.435044
c580fa07 121.000 Kč 17.3.2021 10:29:30.331748
215f8c14 118.000 Kč 17.3.2021 10:27:24.038157
c580fa07 115.000 Kč 17.3.2021 10:26:40.836069
3d4853d1 112.000 Kč 17.3.2021 10:26:00.900278
215f8c14 109.000 Kč 17.3.2021 10:24:34.403899
c580fa07 106.000 Kč 17.3.2021 10:17:53.855460
bceb8a66 103.000 Kč 17.3.2021 10:08:08.496179
c580fa07 100.000 Kč 17.3.2021 10:01:11.030840

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 859/20-041
Začátek dražby17.03.2021 10:00
Konec dražby17.03.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání100.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0085920
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 350 - 600 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Dohalice. Draženým podílem je id. 2/9 nemovité věci. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky různých tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 31 382 m2. Pozemek parc. č. 714 je na východní straně ohraničený korytem řeky Bystřice a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 738 je na východní a západní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dohalice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace