Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/5 rodinného domu v k.ú. Velký Šenov, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 7915/14-084
Nejnižší podání 78.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 11

Nejvyšší podání

0e055613
108.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0e055613 108.000 Kč 24.3.2021 10:38:49.950285
d99cded8 105.000 Kč 24.3.2021 10:36:10.816699
0e055613 102.000 Kč 24.3.2021 10:32:37.467625
d99cded8 99.000 Kč 24.3.2021 10:29:57.501173
0e055613 96.000 Kč 24.3.2021 10:25:52.980015
d99cded8 93.000 Kč 24.3.2021 10:24:45.308565
0e055613 90.000 Kč 24.3.2021 10:23:12.964439
d99cded8 87.000 Kč 24.3.2021 10:21:52.114107
0e055613 84.000 Kč 24.3.2021 10:20:44.065424
b47ed81c 81.000 Kč 24.3.2021 10:20:22.155170
0e055613 78.000 Kč 24.3.2021 10:14:50.161111

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 7915/14-084
Začátek dražby24.03.2021 10:00
Konec dražby24.03.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání78.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)117.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0791514
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Dražený spoluvlastnický podíl je o velikosti id. 1/5 nemovité věci. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře domu chybí. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné a dřevěné. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.


Na pozemku parc. č. St. 158 stojí stavba rodinného domu č.p. 153. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 133 m2. Pozemek parc. č. 357 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 158 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 1 435 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2564/2 ve vlastnickém právu města Velký Šenov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 19.03.2021 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Velký Šenov 153, Adresa, Velký Šenov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace