id. 1/2 bytu 1+kk ve Slaném, okr. Kladno

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7905/16-MB
Nejnižší podání 206.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 21
Počet podání 23

Nejvyšší podání

48734e69
520.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
48734e69 520.000 Kč 13.4.2021 9:55:21.929967
201f4a41 510.000 Kč 13.4.2021 9:50:29.035502
48734e69 500.000 Kč 13.4.2021 9:46:19.661143
201f4a41 490.000 Kč 13.4.2021 9:42:35.694011
48734e69 480.000 Kč 13.4.2021 9:38:07.409736
201f4a41 470.000 Kč 13.4.2021 9:33:34.932545
48734e69 460.000 Kč 13.4.2021 9:33:07.960433
201f4a41 450.000 Kč 13.4.2021 9:29:16.523247
3eb3b99b 440.000 Kč 13.4.2021 9:28:56.758159
201f4a41 430.000 Kč 13.4.2021 9:26:27.439605
6ff6ed92 420.000 Kč 13.4.2021 9:25:55.983960
201f4a41 410.000 Kč 13.4.2021 9:10:30.384094
3eb3b99b 400.000 Kč 13.4.2021 9:09:55.064543
201f4a41 390.000 Kč 13.4.2021 9:09:13.529830
3eb3b99b 380.000 Kč 13.4.2021 9:08:18.778382
a1dfce22 370.000 Kč 13.4.2021 9:07:35.131128
201f4a41 360.000 Kč 13.4.2021 9:05:30.985709
3eb3b99b 350.000 Kč 13.4.2021 9:03:41.830088
c35bbe3d 246.667 Kč 13.4.2021 9:02:56.705439
3eb3b99b 236.667 Kč 13.4.2021 9:02:09.397519
c35bbe3d 226.667 Kč 13.4.2021 9:02:04.870475
6ff6ed92 216.667 Kč 13.4.2021 9:01:15.815395
c35bbe3d 206.667 Kč 13.4.2021 9:00:08.491224

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7905/16-MB
Začátek dražby13.04.2021 09:00
Konec dražby13.04.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání206.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)310.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175749/6800
Variabilní symbol790516
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1386/2, v budově č.p. 1386, příslušející k části obce Slaný, na pozemku p.č. St. 1571, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 149/7520, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4996 a listu vlastnictví č. 3996, vše v k.ú. Slaný, obec Slaný, okres Kladno, která se nachází v I. nadzemním podlaží (podlaží s technickým zázemím domu a sklepními kójemi) výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Rabasova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2274/1 a p.č. 2025/3 a dále přes pozemek p.č. 2298/1, které jsou ve vlastnictví Města Slaný. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1970. V roce 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena výměna původních oken za nová a byly osazeny nové vstupní dveře do objektu.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rabasova 1386/2, Adresa, Slaný, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace