Podíl na sadu v k.ú. Kelčany, okr. Hodonín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28060/13
Nejnižší podání 10.667 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28060/13
Začátek dražby05.05.2021 13:00
Konec dražby05.05.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání10.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)16.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistota7.500 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102806013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/40 nemovité věci - pozemku p.č. 561 - ovocný sad, v k.ú. Kelčany, obec Kelčany, okres Hodonín, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na části pozemku se nachází stromoví převážně ovocného charakteru, které je ve špatném stavu (poškozené koruny, napadení houbovými chorobami, značné usychání). Dále bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.

203EX28060/13 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kelčany, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace