Podíl na rodinném domě v obci Chlum u Třeboně, okr. Jindřichův Hradec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX7097/10
Nejnižší podání 193.333 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 27

Nejvyšší podání

85782d81
375.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
85782d81 375.333 Kč 5.5.2021 14:15:21.287536
eaefa702 368.333 Kč 5.5.2021 14:10:23.989292
85782d81 361.333 Kč 5.5.2021 14:06:57.755590
eaefa702 354.333 Kč 5.5.2021 14:06:03.580216
85782d81 347.333 Kč 5.5.2021 14:04:16.535434
eaefa702 340.333 Kč 5.5.2021 14:00:49.947168
85782d81 333.333 Kč 5.5.2021 13:58:25.903164
eaefa702 326.333 Kč 5.5.2021 13:54:40.259745
85782d81 319.333 Kč 5.5.2021 13:50:34.663342
eaefa702 312.333 Kč 5.5.2021 13:44:46.055614
ae8230f5 305.333 Kč 5.5.2021 13:43:10.032994
eaefa702 298.333 Kč 5.5.2021 13:38:51.071984
ae8230f5 291.333 Kč 5.5.2021 13:38:32.126189
eaefa702 284.333 Kč 5.5.2021 13:25:49.283291
26b2f6e4 277.333 Kč 5.5.2021 13:25:40.530992
eaefa702 270.333 Kč 5.5.2021 13:24:16.463479
26b2f6e4 263.333 Kč 5.5.2021 13:24:09.948917
eaefa702 256.333 Kč 5.5.2021 13:23:53.709422
26b2f6e4 249.333 Kč 5.5.2021 13:23:47.084305
eaefa702 242.333 Kč 5.5.2021 13:23:36.274960
26b2f6e4 235.333 Kč 5.5.2021 13:22:57.800357
eaefa702 228.333 Kč 5.5.2021 13:06:14.586162
85782d81 221.333 Kč 5.5.2021 13:05:49.659108
eaefa702 214.333 Kč 5.5.2021 13:02:23.874080
ae8230f5 207.333 Kč 5.5.2021 13:02:05.345760
eaefa702 200.333 Kč 5.5.2021 13:01:20.836185
eaefa702 193.333 Kč 5.5.2021 13:00:24.523384

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX7097/10
Začátek dražby05.05.2021 13:00
Konec dražby05.05.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání193.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)290.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota65.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100709710
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chlum u Třeboně, v místní části Lutová, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 437/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně a přes pozemek p.č. 441/8 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Česká Republika. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek v prvním a druhém nadzemním podlaží. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1930. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Proběhla výměna oken v prvním nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více informací ve znaleckém posudku.

203EX7097/10 www.eujicha.cz


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lutová 37, Adresa, Chlum u Třeboně - Lutová, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace