Dražba pozemků (travní porost) v k.ú. Horní Studenec

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 1737/19-211
Nejnižší podání 255.334 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 50

Nejvyšší podání

a4c19e95
402.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a4c19e95 402.334 Kč 13.4.2021 9:55:35.826259
38de88a9 399.334 Kč 13.4.2021 9:52:15.541749
a4c19e95 396.334 Kč 13.4.2021 9:51:21.178941
38de88a9 393.334 Kč 13.4.2021 9:49:38.902972
a4c19e95 390.334 Kč 13.4.2021 9:48:02.844528
38de88a9 387.334 Kč 13.4.2021 9:46:58.912850
a4c19e95 384.334 Kč 13.4.2021 9:46:05.105815
38de88a9 381.334 Kč 13.4.2021 9:43:36.303987
a4c19e95 378.334 Kč 13.4.2021 9:43:25.348962
38de88a9 375.334 Kč 13.4.2021 9:43:09.709391
a4c19e95 372.334 Kč 13.4.2021 9:42:58.168747
38de88a9 369.334 Kč 13.4.2021 9:38:25.039451
a4c19e95 366.334 Kč 13.4.2021 9:38:15.333860
38de88a9 363.334 Kč 13.4.2021 9:34:29.793291
a4c19e95 360.334 Kč 13.4.2021 9:34:11.892206
38de88a9 357.334 Kč 13.4.2021 9:33:36.036056
e52ac86a 354.334 Kč 13.4.2021 9:33:24.907105
38de88a9 351.334 Kč 13.4.2021 9:33:17.285162
e52ac86a 348.334 Kč 13.4.2021 9:33:05.355614
38de88a9 345.334 Kč 13.4.2021 9:32:59.783711
f5276ca5 342.334 Kč 13.4.2021 9:30:54.989767
38de88a9 339.334 Kč 13.4.2021 9:30:46.609316
f5276ca5 336.334 Kč 13.4.2021 9:30:06.104334
a4c19e95 333.334 Kč 13.4.2021 9:29:07.202211
f5276ca5 330.334 Kč 13.4.2021 9:29:00.880996
f5276ca5 327.334 Kč 13.4.2021 9:28:55.437780
38de88a9 324.334 Kč 13.4.2021 9:26:24.707023
f5276ca5 321.334 Kč 13.4.2021 9:26:14.581778
f5276ca5 318.334 Kč 13.4.2021 9:26:07.094084
e52ac86a 315.334 Kč 13.4.2021 9:25:59.277977
f5276ca5 312.334 Kč 13.4.2021 9:25:52.774852
f5276ca5 309.334 Kč 13.4.2021 9:25:46.618351
f5276ca5 306.334 Kč 13.4.2021 9:25:39.408532
f5276ca5 303.334 Kč 13.4.2021 9:25:35.214172
38de88a9 300.334 Kč 13.4.2021 9:25:20.295875
a4c19e95 297.334 Kč 13.4.2021 9:25:11.222587
e52ac86a 294.334 Kč 13.4.2021 9:24:36.169427
38de88a9 291.334 Kč 13.4.2021 9:20:41.417636
e52ac86a 288.334 Kč 13.4.2021 9:20:31.763615
38de88a9 285.334 Kč 13.4.2021 9:19:28.925495
a4c19e95 282.334 Kč 13.4.2021 9:18:54.525169
38de88a9 279.334 Kč 13.4.2021 9:17:27.783999
a4c19e95 276.334 Kč 13.4.2021 9:17:13.781050
38de88a9 273.334 Kč 13.4.2021 9:13:58.042900
a4c19e95 270.334 Kč 13.4.2021 9:11:55.880792
38de88a9 267.334 Kč 13.4.2021 9:11:24.585388
a4c19e95 264.334 Kč 13.4.2021 9:10:20.579943
38de88a9 261.334 Kč 13.4.2021 9:09:11.377824
a4c19e95 258.334 Kč 13.4.2021 9:05:33.757256
38de88a9 255.334 Kč 13.4.2021 9:00:46.734577

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 1737/19-211
Začátek dražby13.04.2021 09:00
Konec dražby13.04.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání255.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)383.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol1737195552
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu pozemků - pozemek parcelní číslo 366/50, o výměře 63m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 366/93, o výměře 5299m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 708, o výměře 5991m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 777/138, o výměře 911m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 777/214, o výměře 506m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Ždírec nad Doubravou, katastrální území Ždírec nad Doubravou, na listu vlastnictví č. 1535,


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°41'24.67"N 15°48'10.93"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace