Spoluvlastnický podíl k domu s pozemky v obci Bradlecká Lhota, okr. Semily

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 1026/20-276
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 29

Nejvyšší podání

55f8f8a3
74.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
55f8f8a3 74.000 Kč 13.4.2021 11:23:40.899498
65772ff5 73.000 Kč 13.4.2021 11:23:10.322038
55f8f8a3 72.000 Kč 13.4.2021 11:21:42.034286
65772ff5 71.000 Kč 13.4.2021 11:21:34.231303
55f8f8a3 70.000 Kč 13.4.2021 11:19:07.666176
65772ff5 62.000 Kč 13.4.2021 11:17:38.458268
55f8f8a3 61.000 Kč 13.4.2021 11:16:18.570708
65772ff5 51.000 Kč 13.4.2021 11:16:08.442086
55f8f8a3 50.000 Kč 13.4.2021 11:15:46.635883
65772ff5 49.000 Kč 13.4.2021 11:15:39.754130
55f8f8a3 48.000 Kč 13.4.2021 11:15:08.589015
65772ff5 47.000 Kč 13.4.2021 11:15:03.054557
55f8f8a3 46.000 Kč 13.4.2021 11:13:36.160502
65772ff5 45.000 Kč 13.4.2021 11:13:20.767622
55f8f8a3 44.000 Kč 13.4.2021 11:12:50.684114
65772ff5 43.000 Kč 13.4.2021 11:12:10.763636
55f8f8a3 42.000 Kč 13.4.2021 11:10:37.968106
65772ff5 41.000 Kč 13.4.2021 11:10:20.067322
55f8f8a3 40.000 Kč 13.4.2021 11:08:00.076279
65772ff5 39.000 Kč 13.4.2021 11:07:40.520710
55f8f8a3 38.000 Kč 13.4.2021 11:04:37.221642
65772ff5 37.000 Kč 13.4.2021 11:03:39.351713
55f8f8a3 36.000 Kč 13.4.2021 11:03:05.182865
65772ff5 35.000 Kč 13.4.2021 11:00:52.605102
55f8f8a3 34.000 Kč 13.4.2021 10:59:14.574583
65772ff5 33.000 Kč 13.4.2021 10:58:16.905303
55f8f8a3 32.000 Kč 13.4.2021 10:57:49.222849
65772ff5 31.000 Kč 13.4.2021 10:56:13.725490
55f8f8a3 30.000 Kč 13.4.2021 10:11:34.850914

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 1026/20-276
Začátek dražby13.04.2021 10:00
Konec dražby13.04.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol102620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 k rodinnému domu včetně pozemků v obci Bradlecká Lhota, okres Semily. Nemovité věci leží v okrajové části obce Bradlecká Lhota u hlavní silnice. Pozemky tvoří jednotný funkční celek lichoběžníkového tvaru. Na pozemku zastavěné plochy a nádvoří se nachází objekt k bydlení. Celková výměra všech pozemků je 1 937 m2. V centru obce se nachází základní škola, kulturní dům, obecní úřad a hasičská zbrojnice. Nejbližší zastávka autobusu se nachází ve vzdálenosti 650 metrů od předmětných nemovitých věcí. Objekt k bydlení je zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a zřejmě neobývaným podkrovím. Půdorysný tvar objektu tvoří obdélník. Objekt je zastřešen sedlovou střechou a má původní dřevěná okna. Fasáda objektu není zateplena a není proveden ani fasádní nátěr. Fasádu tvoří pouze režné zdivo a zbytky původní fasády. Objekt je napojen na elektřinu. Dle veřejného dálkového přístupu RÚIAN bylo zjištěno, že odpadní vody z objektu jsou svedeny do jímky. Objekt není připojen na vodovod. Zastavěná plocha domu činí odhadem 165,00 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 130,00 m2. Zahrada je umístěna kolem domu a je neudržovaná. Nachází se zde travní porost a keře. Jedná se o rovinatý neoplocený pozemek, vstup na pozemek není nijak zajištěn. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bradlecká Lhota 59, Adresa, Bradlecká Lhota, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace