Pozemek v Miroslavských Knínicích, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 00907/12-MB
Nejnižší podání 12.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 8

Nejvyšší podání

4f1d2bf1
38.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4f1d2bf1 38.000 Kč 4.5.2021 9:29:49.701456
02e62f95 37.000 Kč 4.5.2021 9:25:20.178507
4f1d2bf1 18.000 Kč 4.5.2021 9:25:08.696459
02e62f95 17.000 Kč 4.5.2021 9:24:54.868059
4f1d2bf1 16.000 Kč 4.5.2021 9:23:09.928330
02e62f95 15.000 Kč 4.5.2021 9:01:42.097316
4f1d2bf1 13.467 Kč 4.5.2021 9:00:40.521346
02e62f95 12.467 Kč 4.5.2021 9:00:10.621136

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 00907/12-MB
Začátek dražby04.05.2021 09:00
Konec dražby04.05.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání12.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.700 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213194/6800
Variabilní symbol90712
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek v Miroslavských Knínicích, okr. Znojmo


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO, Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor, sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno, sp. zn. 169EX 1159/12, oprávněný SULKO s.r.o., ve výši 6.895,- Kč

 

- soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) zákona

č. 99/1963 Sb., do šesté skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě

uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 2.698,35 Kč, spolu s 21 % DPH

uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor

o zařazení pohledávky ve výši 3.265,- Kč v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., do třetí

skupiny.

-          pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v šesté skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky.

-          pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve třetí skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 23.07.2012, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem

 

Přihláška č.l. 116 doručena dne 22.02.2021.

 

2/ SULKO s.r.o., IČ 47976969, se sídlem Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh, zast. JUDr. Dagmar Kolákovou, advokátkou, ve výši 27.038,- Kč s přísl., rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tedy den 23. 7. 2012, případně den vzniku zástavního práva, tedy den 11. 10. 2012, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 121 doručena dne 12.03.2021, aktualizace č.l. 132 doručena dne 12.04.2021.

 

3/ Městská správa sociálního zabezpečení Brno, se sídlem Veveří 5, 660 20 Brno, IČ 00006963, ve výši 54 301,10 Kč, tato pohledávka je zajištěna zástavním právem na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 645 pro katastrální území a obec Miroslavské Knínice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro jehož pořadí je rozhodným dnem 20.8.2020, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 137 doručena dne 26.04.2021

 

4/ innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 49903209, právně zastoupen Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem, ve výši 7.857,06 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (137 Ex 11167/14) - dne 07.05.2014, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 145 doručena dne 27.04.2021.


5/  Bc. Miloslav Krátký, nar. 31. 01. 1969, se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha – Hostivař, zastoupen Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem, ve výši 5.683,60 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (030 EX 20571/14) - dne 30.06.2014, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 159 doručena dne 03.05.2021.

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Miroslavské Knínice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace