Dražba podílu 1/3 chaty v obci Mladeč okres Olomouc

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 181/13-194
Nejnižší podání 28.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

756d0ad0
30.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
756d0ad0 30.500 Kč 4.5.2021 11:30:08.718120
33129de7 29.500 Kč 4.5.2021 11:29:29.569077
756d0ad0 28.500 Kč 4.5.2021 10:30:06.518725

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 181/13-194
Začátek dražby04.05.2021 10:30
Konec dražby04.05.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání28.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)57.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol181135555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/3 samostatné stavby chaty, která má jedno nadzemní podlaží a je pravděpodobně podsklepená, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1975. Objekt byl zateplen a předpokládá se výměna střešní krytiny. Základy jsou betonové izolované, konstrukce objektu je pravděpodobně dřevěná, plášť je zateplený polystyrenem. Stropy se předpokládají dřevěné trámové. Střecha je stanová, střešní krytina je plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové. Podlahová plocha činí odhadem 37 m2 . Okna jsou v celém objektu s okenicemi. Vchodové dveře jsou dřevěné. Předpokládá se, že v objektu není zřízena koupelna ani splachovací WC. V budově jsou pravděpodobně provedeny vnitřní rozvody elektřiny, přípojka zdroje elektrického proudu ale chybí. Objekt je pravděpodobně bez zdroje pitné vody a odpadní vody zřejmě nejsou v objektu řešeny. Zemní plyn zde není zaveden. Předpokládá se lokální vytápění pomocí kamen či krbu. Předpokládá se, že rekreační objekt je v dobrém stavu. Pozemek parc. č. st. 168, na kterém objekt stojí, je ve vlastnictví Obce Mladeč. Pozemek je bez oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je možný přes pozemek parc. č. 637/12 ve vlastnictví ČR (Povodí Moravy s.p.) a dále přes obecní pozemek parc. č. 464/57. Možnosti parkování jsou v širším okolí objektu. Příslušenstvím budovy je terasa. Rekreační objekt je postaven na severozápadním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci nejsou žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů. V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, právně zastoupena Mgr. Petrem Olejárem, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 137.017,95 Kč;

2) OSPEN s.r.o., IČ: 25262823, se sídlem Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, právně zastoupen Mgr. Tomášem Svobodou, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 58.331,82 Kč;

3) Exekutorský úřad Prostějov, Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, přihlášená pohledávka ve výši 7.865,- Kč;

4) Jonáš Kabelík, nar. 08.06.2001, bytem Nám. Př. Otakara 770/4, 78401, Litovel, práv. zast. JUDr. Pavlem Truxou, advokátem, přihlášená pohledávka ve výši 181.785,- Kč.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°42'41.63"N 17°0'54.27"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace