Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id 1/8 orné půdy, k.ú. Pavlovice u Vlašimi

Do začátku dražby zbývá: 22 dnů 5 hodin 57 minut 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 12260/15-102
Nejnižší podání 70.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 12260/15-102
Začátek dražby05.05.2021 10:00
Konec dražby05.05.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání70.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)105.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1226015
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

pozemky se nacházejí cca 500 m jižně od okraje zastavěné části obce Pavlovice. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře 55 884 m2. Pozemky jsou na jižní a západní straně ohraničené listnatými porosty, které se nacházejí i na pozemku parc. č. 2524/1 a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité k jižní straně. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Dražba je nařízena pro podíl id. 1/8.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Nájemní právo (uvedené ve znaleckém posudku č. ZP-20004 ze dne 17. 7. 2020 vypracovaném Znaleckou společností s.r.o., IČ: 29042054) vzniklé na základě Smlouvy o zemědělském pachtu č. 251/2016 252/2016 ze dne 20/6/1016 ve znění jeho dodatku ze dne 3/9/2019, jenž povinná uzavřela se společností Rolnická společnost a.s., se sídlem Pavlovice 72, 258 01, IČO: 46356053, je absolutně neplatné. Soudní exekutorka upozorňuje dražitele, že na dražených nemovitých věcech probíhají pozemkové úpravy, viz Oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových úprav Státní pozemkový úřad SPU-028894/2019 ze dne 23.01.2019.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pavlovice 88, Adresa, Pavlovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace