Dražba listinných akcií pořadových čísel 1-10

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 631/12-48
Nejnižší podání 22.550.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 631/12-48
Začátek dražby18.05.2021 10:00
Konec dražby18.05.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání22.550.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)67.650.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol63112
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Soubor 10 (slovy deseti) kusů listinných akcií pořadových čísel 1 – 10, jmenovité hodnoty 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), akciové společnosti KAAKI a.s. se sídlem Jaselská 1498, 535 01 Přelouč, IČ 276 29 007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2742.

 

odhadní cena : 67.650.000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů šest set padesát tisíc korun českých)                                                   

nejnižší podání : 22.550.000,- Kč (slovy dvacet dva milionů pětset padesát tisíc korun českých)

 

nejnižší příhoz : 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jaselská 1498, Adresa, Přelouč, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace